Informacja w związku z połączeniem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny i Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła

 

Z dniem 1 lutego br. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów NIZP - PZH łączy się z Instytutem Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła. Połączenie tych dwóch instytutów  badawczych ma na celu wzmocnienia działów związanych z odżywianiem i zdrowym stylem życia poprzez wsparcie kompetencyjne ekspertami IŻŻ. Instytut będzie też – dzięki pogłębionej specjalizacji w obszarze monitorowania sytuacji zdrowotnej ludności  i badań w dziedzinie bezpieczeństwa żywności - efektywniej działał na polu komercjalizacji nauki i wiedzy, co zaowocuje konkretnymi projektami wdrożeniowymi. To przełoży się na obniżenie ryzyka działalności i poprawę sytuacji finansowej jednostki . Pojawią się nowe kierunki badań (planowana jest analityka alergenów w żywności) oraz wzmocniony zostanie obszar badań i nadzoru nad chorobami zakaźnymi. Nastąpi znacząca poprawa w kluczowym dla misji Instytutu obszarze jakim jest rozpowszechnianie wiedzy - mieszkańcy Polski  będą mieli łatwiejszy (wszystkie informacje znajdą w jednym miejscu) dostęp do praktycznej wiedzy o zdrowym stylu życia.

Obowiązującym znakiem graficznym dla połączonych Instytutów będzie logotyp Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH.

Po więcej informacji zapraszamy na www.pzh.gov.pl