Ogólnopolskiego Centrum Dietetyki Instytutu Żywności i Żywienia OCD

Parent Category: Aktualności

 

 

 

Jeśli chcesz szybko i bezinwazyjnie sprawdzić czy nie masz choroby tętnic obwodowych (PAD) w następstwie zwężenia światła naczyń tętniczych (miazdżycy) kończyn dolnych i chcesz zapobiec skrajnej postaci przewlekłego niedokrwienia, nazywanego „krytycznym niedokrwieniem kończyny” (KNK) (a tym samym chcesz uniknąć wystąpienia choroby wieńcowej i udaru mózgu) przyjdź na badanie do Ogólnopolskiego Centrum Dietetyki Instytutu Żywności i Żywienia OCD IŻŻ). U ponad 70% pacjentów choroba ta rozwija się bezobjawowo i diagnozowana jest dopiero w przypadku pojawienia się ciężkich powikłań. Grupy szczególnie zagrożone PAD to: osoby po 50 roku życia, z nadciśnieniem, nadwagą, cukrzycą, palące papierosy. oraz wszystkie osoby po 70 roku życia.


Cena promocyjna w okresie letnim - 80 zł. Zapraszamy. Zapisy przyjmuje Rejestracja OCD IŻŻ : mail: ocd@izz. waw.pl lub pod numerem telefonu po godz. 12-tej 22 5509858.