Instytut Żywności i Żywienia poszukuje Grafika do współpracy w ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej

Parent Category: Aktualności

 

Oczekiwania:

 

Zakres obowiązków:

Oferujemy:

W ramach rekrutacji prosimy oprzygotowanie zadania, polegającego na zaprojektowaniu infografiki według opisu zamieszczonego w załączniku poniżej. Gotową infografikę, łącznie z CV i portfolio, należy przesłać na adres e-mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 26 sierpnia 2018 r.

 

Zgłoszenie powinno zawierać oświadczenie kandydata:

„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji".

 

Zastrzegamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Część informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Żywności i Żywienia ul. Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora*,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

8) Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

 

Attachments:
Download this file (infografika_orzechy_IZZ.pdf)infografika_orzechy_IZZ.pdf[ ]152 Kb