Wykaz książek

Nadrzędna kategoria: O nas


Sygnatura

Publikacje książkowe zakupione dla Biblioteki od 2003r.

 

11101

Rocznik Demograficzny 2001, GUS, 2001

 

11102

Spektrometria mas R. Johnstone, PWN, 2001

 

11103

Kids with celiac disease, Korn Donna, Woodbine House,2001

 

11104

Dietary reference intakes, a risk assessment model for establishing upper intake levels for nutrients National Academic Press, 2001

 

11105

The outpatient treatment of eating disorders. A guide for therapits, dietations and physicians, Mitchell E. James, Univers Minnesota Press, 2001,

 

11106

Nowoczesna dietetyczna książka kucharska, Z. Chełmińska-Wieczorek PZWL, 2000

 

11107

Ssaki transgeniczne, Bishop John PWN,2001

 

11108

Biotechnologia roślin, M. Stefan, PWN, 2001

 

11109

Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej, J. Bal, PWN, 2001

 

11110

Wielki słownik angielsko-polski, J. Linde-Usiekniewicz , PWN, 2002

 

11111

Historia naturalna i moralna jedzenia, M. Toussaint-Samat , Wyd. WAB, 2002

 

11112, 11113, 11114

Interna, 3 tomy, W. Januszewicz, F. Kokot, PZWL, 2002

 

11115

Unia Europejska. Przygotowanie Polski do członkostwa , E. Kawecka-Wyrzykowska, Inst. Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 2002

 

11116

Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna 2002, WNT, Warszawa, Pluciński

 

11117,11118

Food chemical safety. Contaminants. Additives, 2 tomy , Woodhead Publim, D Watson, 2002

 

11119

Rocznik demograficzny 2002, Warszawa, GUS, 2002

 

11120

Budżety gospodarstw domowych, GUS, 2002

 

11121

Dietary reference intakes for vitamin A. K, rsenic, boron, chromium, copper, iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silcon, vanadium, zinc, Institute of Medicine, Nat. Acad. Press, 2001

 

11122,11123

Liczymy kalorie, H. Kunachowicz, I.. Nadolna, B. Przygoda, K. Iwanow PZWL, 2002

 

11124

Dieta bezglutenowa i bezmleczna dla dzieci i dorosłych, J. Rujner, B. Cichańska, PZWL, 2002

 

11125

Antybiotyki w profilaktyce i leczeniu zakażeń, W. Hryniewicz, J. Meszarosa PZWL, 2002

 

11126

Choroby odzwierzęce przenoszone drogą pokarmową, A. Boroń-Kaczmarska, A. Furanowicz , PZWL, 2002

 

11127

Choroby zakaźne i pasożytnicze , Z. Dziubek, PZWL, 2002

 

11128

Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i  klinicznej, W. Traczyk, A. Trzebski PZWL, 2002

 

11129

Proceedings of World Ostrich Congress, J. Horbańczuk, 2002

 

11130

Kucharz i gastronom. Vademecu, Praca zbiorowa , Rea, 2002

 

11131

Rośliny lecznicze w fitoterapii. Kompendium, Inst. Roślin i Przetw. Ziel., 1994

 

11132

Farmakognozja. Podręcznik dla studentów farmacji, S. Kohlmunzer, PZWL, 2002

 

11133

Współcześni uczeni polscy, Tom IV, J. Kapuściński, Ośrodek Przetw. Inf., 2002

 

11134

Rocznik Statystyczny Przemysłu, GUS, 2002

 

11135

Genetics in endocrinology, J. Baxter, S. Melmed, Lippincot W., Wilkins, 2002

 

11136

Nutritional toxicology, F. Kotsonis, M. Mackey, Taylor and Francis, 2002

 

11137

Role of trace elements for health promotion and disease prevention, B. Sandstrom, P. Walter, Karger, 1998,

 

11138

Chroń serce przed chorobą wieńcową i zawałem, A. Michajlik, E. Bartnikowska, PZWL, 2001,

 

11139

Jak uniknć zawału, J. Kubicki, Cynium, 2001

 

11140

Nowe metody badań mikrobiologicznych w przemyśle spożywczym, J. Warmińska-Radyka Oficyna Wyd. „Hoża”, 2003

 

11141

Dieta śródziemnomorska chroni przed zawałem, H. Fisher, C. Tsomson, Amber, 2001

 

11142

Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i  użytkowych, B. Broda, J. Mowszowicz, PZWL, 2000

 

11143

Biochemia Harpera, R. Murray, PZWL, 2002

 

11144

Anatomia i fizjologia człowieka, A. Michajlik, W. Ramotowski, PZWL, 2001

 

11145

Właściwe i smaczne żywienie w dnie moczanowej, Seven David Muller, PZWL, 2003

 

11146

Diagnostyka czynnościowa człowieka. Fizjologia stosowana , W. Traczyk, PZWL, 1999

 

11147

Plants in human health and nutrition policy, A. Simopoulos, C. Copalan, Karger, 2003

 

11148

Nauka i technika w 2001, Praca zbiorowa, GUS, 2003

 

11149, 11068, 11072, 11070

Normy żywienia człowieka. Fizjologiczne Podstawy, S. Ziemlański , PZWL, 2001

 

11150

Rocznik Statystyczny Rolnictwa, Praca zbiorowa, Zakład Wydawnictw statystycznych , 2001

 

11151

Dzieci w Polsce, Praca zbiorowa ,GUS, 2003

 

11152

Wybrane zagadnienia żywienia dzieci zdrowych i chorych , J. Socha, Media-Press, 2003

 

11153

Farmakodynamika, W. Janiec, J. Krupińska, PZWL, 2002

 

11154

Właściwe i smaczne żywienia w reumatyzmie, S.D. Muller, PZWL, 2003

 

11155

Seminaria z cytofizjologii, J. Kawiak, M. Zabla, Urban i Partner, 2002

 

11156

A Begiuner’s Guide to Mircoarrays, E. Blalock, Kluwer Academic Publishers, 2003

 

11157

Ryby i bezkręgowce morskie, J. Sikorski, WNT, 2004

 

11158

Dietetyka, J. Hasik, PZWL, 1999

 

11159

Biogeochemia pierwiastków śladowych, A. Kabata-Pendias, PWN, 1999

 

11160

Handbook of Nutritive value of Processed Food, M. Rechcigl, CRC Press, 2000

 

11161

Właściwe i smaczne żywienie korzystne dla tarczycy, S. D. Muller, PZWL, 2003

 

11162

Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy, C. Drewa, T. Ferenc,Urban i Partner, 2003

 

11164

Cytobiochemia, L. Kłyszejko-Stefanowicz, PWN, 2002

 

11165

Podstawy technologii gastronomicznej, S. Zalewski, WNT, 2004

 

11166

Chemia żywności, Z. Sikorski, WNT, 2002

 

11167

Wielki Słownik Polsko-Angielski, Linde- Usiekniewicz, PWN, 2004

 

11168

Kompendium – podręczny index leków. Pharmindex, I. Ślugaj, Media I In, 2004

 

11169

Walidacja metod analitycznych i szacowanie niepewności wyników w badaniach, K.Góralczyk, PZH, 2003

 

11170

Food Composition data. Production, Management and USE, Greenfield, Southgate, FAO, 2003

 

11171

Complex Carbohydrates in foods, Praca zbiorowa, Marcel Dekker,1999

 

11172

Dictionary of food ingredients, R. Igoe, An Apsen Publication, 2001

 

11173

Nutrient Metabolism, M.Kolhmeier, Academic Press, 2003

 

11174

Oils and fats authentication, J. Michael, Boca Raton CRC Press, 2002

 

11175

Handbook of Nutrition and Immunity, E. Gershwin, P. Nestel, Humana Press Inc., 2004

 

11176

Handbook of food – drug interactions, Mc. Cabe, E. Frankel, CRC Press, 2003

 

11177

Principles of medical biochemistry, W. Simmons, Mosby Inc., 1998

 

11178

Handbook of drug-nutrients interaction, J. Boullata, V. Armenti, Human Press Inc, 2004

 

11179

Oils and fats autheitication, Jee Michael, CRC Press LLC, 2002

 

11180

Handbooko of clinical nutrition and aging ,B. C. Watkins ,Human Press, 2004

 

11181

Żywność a zdrowie i prawo H. Giertig,G. Duda, Wyd. Lekarskie, 2004

 

11182

Kompendium wiedzy o żywności , żywieniu i zdrowiu, J. Gawęcki, T. Mossor-Pietraszewska, PWN, 2004

 

11183

Toxins in food. Chemical and functional properties of food components series, W. Dąbrowski, Z. Sikorski, CRC Press LLC, 2004

 

11184

Żywność modyfikowana genetycznie. Poradnik konsumenta, A. Mc Hughen, Wyd. Naukowo-Techn.,2004

 

11185

Leki współczesnej terapii, XVII, J. Podlewski, Split Trading, 2005

 

11186

Rocznik Statystyczny Województw, GUS, 2004

 

11187

Naturalne związki organiczne, A. Kołodziejczyk, PWN, 2003

 

11188

Żywienie w chorobach nerek. Z. Chełmińska-Wieczorek, PZWL, 2004

 

11189

Żywienie w chorobach przewodu pokarmowego, Z. Chełmińska-Wieczorek, PZWL,2004

 

11190

The chemistry of oils and fats sources, composition, properties and uses. G.F. Gunstone, Blackwell Pub. Ltd, 2004

 

11191

Surowce zwierzęce ocena i wykorzystanie, A. Litwińczuk, Z. Litwińczuk, Państwowe Wyd. Rol. i Leśne, 2004

 

11192

Tabele wartości odżywczej żywności, H. Kunachowicz, PZWL, 2005

 

11193

Angielsko-polski słownik terminologiczny-frazeologiczny mięsa i technologii mięsa, Z. Duda, PROFI, 2002

 

11194

Dietary References Intakes, Praca zbiorowa, The National Academies Press, 2002/2005

 

11195

Biology of Microorganisms, T. Michael, M. Martinko, Pearson Education, 2006

 

11196

Towaroznastwo żywności przetworzonej. Technologia i ocena jakościowa, F. Świderski, SGGW, 2003

 

11197

Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania, M. Jeżewska-Zychowicz, SGGW, 2004

 

11198

Zachowania żywieniowe młodzieży warszawskiej a środowisko społeczne, M. Jeżewska-Zychowicz, SGGW, 2005

 

11199

Higiena produkcji żywności, D. Kołożyn –Krajewska, SGGW, 2003

 

11200

Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w krajach
Unii Europejskich, S. Żakowska-Biemans, SGGW, 2003

 

11201

Wyposażenie zakładów gastronomicznych z elementami techniki projektowania, A. Neryng, SGGW,2003

 

11202

Żywienie niemowląt zdrowych i chorych, A. Dobrzańska, SGGW, 2003

 

11203, D-362

Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2004 roku, Praca zbiorowa, GUS, 2004

 

11204

Budżety gospodarstw domowych w 2004 roku, P{raca zbiorowa, GUS, 2005

 

11205

Podstawy cytopatologii J. Madej, Wyd. Urban and Partner, 2003

 

11207

Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu, H.Gertig, J. Przysławski, PZWL,2006

 

11208

Polish Population Review, K. Szamotulska, Zakład wydawnictw Statystycznych, GUS, 2005

 

11209

Podstawy toksykologii, J. Piotrowski, Wyd. Naukowo-Techn.,2006

 

11210

Immunologia. Krótkie wykłady. P. Lydart, PWNP, 2006

 

11211o

Wartość ożywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw, H. Kunachowicz, I. Nadolna, PZWL, 2005

 

11212

Stan zdrowia ludności Polski, Praca zbiorowa, Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2006

 

11213

Roczniki demograficzne Polski, Praca zbiorowa, Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2005

 

11214

Nauka skorumpowana? , H. Krimsky, Państwowy Instytut Wydawniczy, 2006

 

11215

Żywienie w migrenowych bólach głowy, M. Scharp, J. Wiśniewski, PZWL, 2005

 

11216

Współcześni uczeni Polscy. Słownik biograficzny, Tom V, J . Kapuścik, Ośrodek Przetwarzania Informacji, 2006

 

11218

Principles of Medical Biochemistry, Meisenberg, Mosby Philadelphia, 2006

 

11219

Kuchnia orientalna dla początkujących i zawansowanych, O. Lazur, Klub dla Ciebie, 2006

 

11220

Culinaria, Kuchnie Europy, A. Domine, J. Romert, Koneman, 2004

 

11221

Leksykon leków, minerałów, witamin, roślin leczniczych, J. Rybakiewicz, Wydawnictwo Park Sp. , 2006

 

11222

Słownik terminologii prawnej i ekonomicznej, j. Jaślań, H. Jaślan, Wiedza I Ty, 2005

 

11223

Mięso i przetwory drobiowe. Technologia, higiena , jakość, T. Grabowski, J. Kijowski, WNT, 2004

 

11224

Owcze produkty spożywcze. Aspekty towaroznawcze, W. Kendzior, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2005

 

11225

Tabele dodatków i składników chemicznych, B. Statham, Read Me, 2006

 

11226

Biochemia, L. Styer, J. Berger, PWN, 2006

 

11227

Kuchnia Polska, Publicat S.A..2005

 

11228

Statystyka medyczna w zarysie, A. Petrie, C. Sabin, PZWL, 2006

 

11229

Liczymy kalorie, H. Kunachowicz, I. Nadolna, PZWL, 2006

 

11230

Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, J. Górski, PZWL, 2006

 

11231

ABC of utrition, S. Truswell, Publishing Group, 2005

 

11232

Public health nutrition, M. Gibney, Blackwell Publishing, 2006

 

11233

The welfare of food, E. Dowler, Blackwell Publishing, 2003

 

11234

The world food economy,

D. Sauthgate, Blackwell Publishing, 2007

 

11235

Żywienie w osteoporozie, Z. Chełmińska –Wieczorek, PZWL, 2006

 

11236

Żywienie w stwardnieniu rozsianym, D. Pohlau, PZWL, 2005

 

11237

Liczymy wapń w diecie, H. Kunachowicz, I. Nadolna, A. Wojtasik, PZWL, 2007

 

11238

Dietetyka . Żywienie zdrowego i chorego człowieka, A. Rudnicka, H. Ciborowska, PZWL, 2007

 

11239

Otyłość. Zespół Metaboliczny, J. Tatoń, A. Czech, PZWL, 2007

 

11240

Present knowledge in nutrition, B. A. Bowman, R.M. Russell, ILSI, 2006

 

11241

Present knowledge in nutrition, B. A. Bowuron , M. Russell, ILSI, 2006

 

11242

Public health nutrition, M. J. Gibney, Blockwell Publishing, 2006

 

11243

Przeciwutleniacze w żywności. Aspekty zdrowotne, technologiczne, molekularne i analityczne, W. Grajek, Wyd. Naukowo-Techniczne, 2007

 

11244

Żywienie człowieka. Tom 1 Podstawy nauki o żywieniu, J. Gawęcki , PWN, 2006

 

11245

Żywienie człowieka. Słownik terminologiczny, H. Gertig, L. Hryniewiecki PWN, 2007

 

11246

Sto roślin w twojej kuchni, M. Szustakowska-Chojnacka, PZWL, 2007

 

11247

Kompendiu wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, J. Gawęcki, T. Mossor-Pietraszewska, PWN, 2006

 

11248

Surowce spożywcze pochodzenia roślinnego, K. Świetlikowska , SGGW, 2006

 

11249

Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności, K. Gutkowska, SGGW, 2006

 

11250

Postawy względem żywności i żywienia, M. Jeżewska-Zychowicz, M. Pilska, SGGW, 2007

 

11251

Biologia kości, T. Niedźwiedzki, J. Kuryszka, PWN, 2007

 

11252

Biotechnologia molekularna, J. Buchowicz, PWN, 2006

 

11253

Likopen i luteina, J. Hamułka, A. Wawrzyniak, SGGW, 2004

 

11254

Atlas wybranych drobnoustrojów ważnych w technologii żywności, E. Sobczak, SGGW, 2004

 

11255

Chemia żywności . Składniki żywności Tom I, Z. Sikorski, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2007

 

11256

Chemia żywności . Składniki żywności Tom II Z. Sikorski, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2007

 

11257

Chemia żywności . Składniki żywności Tom III, Z. Sikorski, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2007

 

11258

Botanical Medicines. The Desk References for Major Herbal Supplements, D. McKenna, The Howorth Herbal Press, 2002

 

11259

Co jeść przy zespole jelita drażliwego ? E. Magee, Klub dla Ciebie, 2006

 

11260

Functional foods. Biochemical and procesing aspects, G. Mazza, CRC Press, 1998,

 

11261

Żywność wygodna i żywność funkcjonalna. F. Świderski, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne , 2007

 

11262

Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2006 roku, Praca zbiorowa, Zakład Wydawnictw statystycznych, 2007

 

11263

Protein and amino acid requirements in human nutrition. Raport of Joint WHO/FAO/UNO Expert Consultation, WHO Press, 2007

 

11264

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2006/2007, Praca zbiorowa, Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2007

 

11265

Kobiety w Polsce, H. Dmochowska, Zakład wydawnictw statystycznych, 2007

 

11266

Food policy. Old and New. S. Maxwell, R. Slater, Blackwell Publishing, 2004

 

11267

Kuchnia Polska. 1001 przepisów, E. Aszkiewicz, Publikat S.A. , 2006,

 

11268

Żywienie dzieci, H. Woś, A. Staszewska-Kwak, PZWL,2008,

 

11269

Pharmindex 2008, Kompendium leków, R. Bednarczyk, CMP Media, 2008,

 

11270

Polskie kuchnie regionalne, T. Barowicz, Bauer-Weltbild Media, 2007,

 

11272

Nadwaga i otyłość. Interwencje psychologiczne, A. Łuszczyńska, Wydawnictwo PWN, 2007,

 

11273

Atlas grzybów, A. Janitor, P. Skubla, Publicat S.A., 2006,

 

11274

Focus on omega-3, William E.M. Lands, AOCS Press, 2008,

 

11275

Podstawy żywienia klinicznego, Sobotka Lubos, PZWL, 2007,

 

11276

Żywienie w sporcie , I. Celejowa, PZWL, 2008,

 

11277

Liczymy cholesterol w diecie, H. Kunachowicz, I. Nadolna, B. Przygoda, K. Iwanow, PZWL, 2008

 

11278,11279, 11280

Normy żywienia człowieka . Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych, Praca zbiorowa M. Jarosz, B. Bułhak-Jachymczyk, Wydawnictwa Lekarskie PZWL, 2008

 

11281

Leksykon terminów .Bezpieczeństwo chemiczne żywności, J. Ludwicki, K. Goralczyk, K. Struciński, G. Kostka , PZH, 2008

 

11282

Słownik sztuki kulinarnej, Romanowska M. Świat Książki, 2006

 

11283

Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2007r. Marciniak G., GUS, 2008

 

11284

Budżety gospodarstw domowych w 2007r., Zgierska A., Zakład Wydawnictw statystycznych, 2008

 

11285

Podstawy Technologii Gastronomicznej, Zalewski S., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003

 

11286

Rocznik Demograficzny, Dmochowska H., Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2008r.

 

11287

Ogólna Technologia Żywności, Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004

 

11288

Wegetarianizm wady i zalety, Borowska M., 2009

 

11289

Najsłynniejsze diety. 75 najlepszych diet odchudzających i zdrowotnych, Rodriger . J., Imprint spp, 2007

 

11290

11291

Mikrobiologia techniczna. Mikroorganizmy w  biotechnologii, ochronie środowiska i produkcji żywności, Libudzisz Z, Kowal K., Wydawnictwo PWN, 2009

 

11292

Żywienie człowieka a zdrowie publiczne, Gawęcki J., Roszkowski W., Wydawnictwa PWN, 2009

 

11293

Żywienie człowieka . Słownik terminologiczny, Gertig H., Gawęcki J., Wydawnictwo PWN, 2008

 

11294

Żywienie człowieka zdrowego i chorego tom 2, Hasik J., Gawęcki J, Wydawnictwa PWN, 2008

 

11295

Kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium akredytowanym, Kwiatek K., Hoszowski A., Powiatowy Instytut Weterynarii, 2002

 

11296

11297

Tradicional ford recipe cards. Eurofir. Europea Ford Information Resoure, International work, British Nutrition Fundation, 2009

 

11298

Principles of medical biochemistry, MeisenbergG., SimmonsW., Mosty Inc. 1998

 

112999

Synthesis Raport No 6, Traditional food in Europe, Elizabeth Weichselbaum British Nutrition Fundation, 2009

 

11300

Alergeny, Rudzik E., Medycyna Praktyczna, 2008

 

11301

Concepts of Epidemiology. Integrating the ideas, theories principles and methods of epidemiology, Bhopal Rajs, Oxford University, 2008

 

11302

Sensoryczne badania żywności. Podstawy. Metody. Zastosowania, Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I., Polskie wydawnictwo Technologów Żywności, 2009

 

11303

Ekonomiczne i społeczne aspekty biotechnologii w unii Europejskiej i Polsce, Zięba s., Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009

 

11304

Budżety gospodarstw domowych w roku 2008, Zgierska A., Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2009

 

11305

Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2008 roku, Marciniak G., Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2009

 

11306

Biostatystyka, Stanisz A., Wydawnictwo UJ, 2005

 

11307

Dictionary of food Science and nutrition , Bateman Heater, black Publishers, 2006

 

11308

Rocznik Demograficzny 2009, Dmochowska Halina, Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2009

 

11309

Woda w żywieniu i jej źródła, Brzozowska A, Gawęcki J., Uniwersytet Przyrodniczy 2008

 

11310

Immunologia, Gołąb J., Jakubisiak M., Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

 

11311

Fizjologia sportu. Krótkie wykłady. Birch K., Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

 

11312

Encyklopedia sztuki kulinarnej. Kuchnia Polska, Chojnacka R., Przytuła J., Publicat S. A., 2010

 

11313

Czy wiesz co jesz? Poradnik konsumenta, Kozłowska –Wojciechowska M., Publicat S. A., 2010

 

11314

Biologicznie aktywne peptydy i białka żywności, Dziuba J., Fornal Ł., Wydawnictwo Naukowo-Techniczne , 2010

 

11315

Angielsko-polski słownik terminów biostatystyki klinicznej, Burzykowski T., Medipage, 2009

 

11316

Dictionary of ford, Sinclair Charles, ABC Black Publisher, 2005

 

D-299

Badania indywidualnego spożycia ż żywności i stanu odżywienia w gospodarstwach domowych , Szponar L., Prace IŻŻ 101, 2003

D-300

Diet nutrition and the prevention of chronic diseases, Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation WHO Technical Report Series 916, WHO, 2003

 

D-314

Żywienie człowieka zdrowego i chorego, Hasik J., Gawęcki J., Wydawnictwo PWN, 2003

D-315, D-344

Gazy jelitowe, Porady Lekarzy i Dietetyków, Jarosz M., Dzieniszewski J., Wydawnictwo PZWL, 2003

D-316, D-345, D-346, D-349

Zaparcia, Porady Lekarzy i Dietetyków, Jarosz M., Dzieniszewski J, Wydawnictwa Lekarskie PZWL, 3003

D-320, D-426, D-339

Przewodnik do wdrażania zasad GMP/GHP i systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego, H. Turlejska, U. Pelzner, E. Konecka-Matyjek, K. Wiśniewska , Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, 2003

 

D-321, D-340, D-428,

Zasady GHP/GMP oraz systemu HACCP jako narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, H. Turlejska, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, 2003

 

D-323

Zdrowie w zmieniającej się Europie i w Polsce, J. Nosko, Szkoła zdrowia Publicznego IMP, 2004

 

D-324, D-325

Wybrane problemy nauki o żywieniu człowieka u progu XXI wieku, Praca zbiorowa, SGGW, 2004

 

D-326

Forty Yearsof Febs 1964-2003 a Memoir, F. Horst, Blackwell Publishing, 2004

 

D-327

Foodborne Disease in OECD Countries , PRESENT STATE AND ECONOMIC COSTS, OECD Publications, 2003

 

D-328

MONICA Monograph and Multimedia Source book Worlds largest study of heart disease, skroke, risk factorsand population trends 1979-2002, The WHO MONICA Project, WHO, 2003

 

D-342

Żywność wzbogacana a zdrowie, H. Kunachowicz, I. Nadolna, A. Wojtasik, IŻŻ, 2004

 

D-343

Rocznik Demograficzny 2003, Roczniki Branżowe, GUS, 2004

 

D-347, D-348

Choroby trzustki. Porady Lekarzy i Dietetyków, M. Jarosz, J. Dzieniszewski, PZWL, 2004

 

D-350, D-352, D-351

Zapobieganie chorobie niedokrwiennej serca. Poradnik Kieszonkowy, Praca zbiorowa, Verso S. C. , 2003

 

D-355

Flebologia. Przewodnik, R. Albert-Adrien, M. Michel, VIA MEDIA, 2003

 

D-357

Interakcje leków żywnością i alkoholem, M. Jarosz, J. Dzieniszewski, Borgis, 2003

 

D-362, 11203

Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2004, Praca zbiorowa, Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2005

 

D-362

Elementarne zagadnienia ekonomiki, R. Milewski, ABC Spzo.o.,2003

 

D-363, D-364

Zasady racjonalnego żywienia – zalecane racje pokarmowe dla wybranych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego, H. Turlejska, U. Pelzner, L. Szponar, E. Konecka-Matyjek, ODDK, 2004

 

D-365

Żywienie optymalne, J. Kwaśniewski, WGP, 1999

 

D-366

Dieta optymalna. Dieta idealna, M. Chyliński, J. Kwaśniewski, WGP, 2004

 

D-367

Fluoride in medicine, biology and toxicology, D. Chlubek, Borgis, 2003

 

D-368

Intensywne leczenie cukrzycy typu 2 rekomendacje dla lekarzy praktyków, J. Tatoń, A. Czech, M. Bernas, PZWL, 2005

 

D-368

Organ Microcirculation. A. Getway to diagnostic and the rapeutic interventions, H.. Ishi, Keio University International

 

D-370

Statystyka z pakietem komputerowym – STATISTICA PL teoria i zastosowanie , A. Luszniewicz, T. Słaby, CH. Beck, 2003,

 

D-371

Acid related diseases. Biology and treatment, M. Modlin, C. Sachs, Lippincott Williams and Willkins, 2004

 

D-374, D-375,

D-376

Alergie pokarmowe. Porady Lekarzy i Dietetyków , M. Jarosz, J. Dzieniszewski, PZWL, 2004

 

D-378

Artificial oxygen carvier. Its front line , Keio Uniwersity International Symposia for Life Sciences and Medicine, Sppringer Verlag, 2005

 

D-380

Zasady postępowania w otyłości, B. Zahorska-Makarewicz, Archi-Plus, 2004

 

D-385, D-386

Rys historyczny Służb Sanitarno-Epidemiologicznych w Polsce, M. L. Grabowski , GIS. 2004

 

D-389, D-390

Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, J. Weiner, PWN, 2003

 

D-391

Kuchnia serwuje system HACCP. Poradnik wdrażania zasad GH/GMP system HACCP w zakładach żywienia zbiorowego i  w firmach cateringowych, H. Turlejska, U. Pelzner, E. Konecka-Matyjek, Gastropol Group, 2004

 

D-392, D-393

Zaparcia. Porady Lekarzy i Dietetyków, M. Jarosz, J. Dzieniszewski , PZWL, 2003,

 

D-397

Zważenie, odchudzanie, dieta i aktywność fizyczna, B. Zahorska-Markiewicz, Archi Plus, 2004,

 

D-398

Wpływ witamin antyoksydacyjnych C+ E na przebieg kliniczny ostrego zawału serca, T. Jax-Chamiec, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, 2004

 

D-399

Wpływ długotrwałego podawania L-argininy na przebieg zawału serca z uniesieniem odcinka ST, B. Bednan, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, 2004

 

D-406

Lekarz i chory człowiek , E. Rużyłło, Wyd. „Stopka”, 2004

 

D-408

Essential of research methods in health, physical education, exercise science and recreation, B. Kris, R. Lafin, Lippincot Williams and Wilkins, 2004

 

D-409, D-410, D-411

Żywienie kobiet w ciąży. Porady Lekarzy i Dietetyków , D. Szostak-Węgierek, A. Cichocka , PZWL, 2005

 

D-412

Annals of Nutrition and Metabolism, Abstracts, 18-th international Congress of Nutrition, Sept 19-23, 2005, Durban, South Africa, 2005

 

D-414, D-431

Celiakia. Porady Lekarzy i Dietetyków, M. Jarosz, J. Dzieniszewski, PZWL, 2005

 

D-418

System bezpieczeństwa żywności w Polsce – wybrane zagadnienia, Praca IŻŻ 104, L. Szponar, I. Traczyk, K. Stoś, IŻŻ, 2003

 

D-419

Sposób żywienia i stan odżywienia mężczyzn z  regionu północno-wschodniej Polski w badaniu prospektywnym obejmującym lata 1987-1998, Praca IŻŻ 105, A. Szpak, IŻŻ, 2004

 

D-421

Ocena zasadności „diety optymalnej” w profilaktyce metabolicznych chorób cywilizacyjnych. Ekspertyza na podstawie badań polskich i przeglądu literatury światowe, Praca IŻŻ 106, W.B. Szostak, M. Białkowska, A. Cichocka, IŻŻ, 2004

 

D-423, D-424, D-710

Dna moczanowa. Porady Lekarzy i Dietetyków, L. Pachocka, M. Jarosz, PZWL, 2005

 

D-429, D-430

Kamica żółciowa . Porady Lekarzy i Dietetyków, M. Jarosz, J. Dzieniszewski, PZWL, 2005

 

D-432, D-434

Choroby żołądka i dwunastnicy. Porady Lekarzy i Dietetyków, M. Jarosz, W. Respondek, E. Rychlik, PZWL, 2005

 

D-435, D-437, D-465

Żywienie niemowląt w placówkach służby zdrowia, H. Weker, Z. Rudzka-Kańtoch, M. Więck, M. Brańska, Instytut Matki i Dziecka, 2005

 

D-438

Suplementacja a zdrowie człowieka , Praca IŻŻ-102, L. Szponar, J. Ciok, IŻŻ, 2005

 

D-468

Protokół Kartageński o bezpieczeństwie biologicznym do konwencji o różnorodności biologicznej . Komentarz. Stan prawny na 1 marzec 2004, J. Jędroska, M. Bar, Z. Bukowski, Centrum Prawa Ekonomicznego, 2004

 

D-470

Jak uniknąć interakcji pomiędzy lekami a  żywnością. Poradnik dla Lekarzy i Dietetyków, M. Jarosz, K. Wolnicka, M. Rychlik-Skiba, E. Rychlik, Wydawnictwo Medyczne , 2005

 

D-471

Zdrowe żywienie w cukrzycy. Rozumiemy cukrzycę , L. Pachocka ,Novo Nordisk, 2005

 

D-473

Krok po kroku. Jak łatwo i bezpiecznie schudnąć oraz utrzymać wagę, J. Hasting, Readers Digest, 2004

 

D-475

Nauka i praktyka w leczeniu otyłości, B. Zaharska-Markiewicz, Archi Plus, 2005

 

D-477

Żyjmy w zdrowiu czyli nowa piramida żywienia, M. Kozłowska –Wojciechowska, Prószyński S-ka, 2004

 

D-486

Projekt Traktatu Ustanawiającego Konstytucję dla Europy, Konwent Europejski, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2003

 

D-491

Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego i chorób współistniejących. Najważniejsze artykuły z prasy światowej, Optimedica Spoo, 2005

 

D-501

Chory na cukrzycę w podstawowej opiece zdrowotnej. Wybrane wskazówki diagnostyczne mi lecznicze. Żywienie w cukrzycy typu 2, Wyd. Via Medica, 2003

 

D-502

Poradnik dla przedsiębiorców System HACC, H. Turlejska, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003

 

D-507

Postępowanie z chorym o dużym ryzyku sercowo-naczyniowym, A. Januszewicz, M. Naruszewicz, W. Rużyłło, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna ,2005

 

D-508

Nadciśnienie tętnicze. Porady Lekarzy i Dietetyków , M. Jarosz, W. Respondek, PZWL, 2006

 

D-509

Wpływ wybranych cech indywidualnych i środowiskowych na zachowania żywieniowe młodzieży. M. Jeżewska-Zychowicz, SGGW, 2006

 

D-510

Bezpieczeństwo żywności w aspekcie ochrony konsumentów w Polsce, I. Ozimek, SGGW, 2006

 

D-511

Analiza technologiczno-techniczna produkcji zagęszczonego soku jabłkowego, R. Kowalczyk, SGGW, 2006

 

D-512

Rośliny oleiste , Zeszyt I, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 2005

 

D-513

Rośliny oleiste, Zeszyt 2, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 2005

 

D-515

Procesy Decyzyjne w Unii Europejskiej. Przewodnik dla urzędnika administracji publicznej, A. Ambroziak, M. Milecka, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005

 

D-516

Stan Zdrowia Populacji Polskiej w wieku 20-74 lat w okresie 2003-2005, Cz. I  Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badania Stanu Zdrowia Ludności. Program WOBASZ, Instytut Kardiologii, 2005

 

D-517

Stan Zdrowia Populacji Polskiej w wieku 20-74 lat w okresie 2003-2005, Cz. II Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badania Stanu Zdrowia Ludności. Program WOBASZ, Instytut Kardiologii, 2005

 

D-518

Przełamywanie barier. Doświadczenia z leczenia infekcji HIV u osób przyjmujących narkotyki w iniekcjach. Drug Users, D. Rogowska-Szadkowska, International Harm Reduction Development, 2004

 

D-520

Najważniejsze pytania o HIV i AIDS, A. Cybulska, I. Głowaczewska, G. Konieczny, Wydawnictwo Poznańskie Sp.o.o, 2005

 

D-521

Analiza danych uzyskiwanych z punktu konsultacyjno-diagnostycznych wykonujących testy w kierunku HIV połączone z poradnictwem w latach 2001-2004, A. Marec, Krajowe Centrum ds. AIDS, 2005

 

D-523

Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS bez względu na to gdzie mieszkasz czy pracujesz, A. B. Marzec, K. Walkowska-Iwańska, Krajowe Centrum AIDS, 2005

 

D-524

Porażka ? Nowa Szansa, R. Rooben Anselm Graun OSB, Wydawnictwo WAM, 2005

 

D-525

Zaburzenia lipidowe. Porady Lekarzy i Dietetyków, B. Cybulska, L. Kłosiewicz-Latoszet, A. Cichocka, PZWL, 2006

 

D-526, D-527

Otyłość zapobieganie i leczenie. Porady Lekarzy i Dietetyków, M. Jarosz, L. Kłosiewicz-Latoszek, PZWL, 2005

 

D-528, D-529, D-705

Zespół jelita nadwrażliwego. Porady Lekarzy i Dietetyków, M. Jarosz J. Dzieniszewski, PZWL, 2006

 

D-530

Działalność i odpowiedzialność w oświacie zdrowia i promocji zdrowia, Leo Baric, H. Osińska, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, 2005

 

D-531

Stanisław Bieniecki Twórca Orientalnych Polskich Leków, J. Pachecka, P. Tomaszewski, G. Kubiak-Tomaszewska, Instytut Farmaceutyczny, 2006

 

D-532

Lekarz- Przyjaciel człowieka , E. Rużyłło, Oficyna Wydawnicza „Stopka”, 2006

 

D-533

Lekarz i chory człowiek, E. Rużyłło, Oficyna Wydawnicza „Stopka”, 2004

 

D-535

Ogólnopolski Program Prewencji Choroby Wieńcowej, POLSCREEN, A. Cieśliński, A. Pająk, P. Podolec, A. Rynkiewicz, Termedia Wydawnictwo Medyczne, 2006

 

D-536

Proces Decyzyjny w Unii Europejskiej, Przewodnik dla urzędnika administracji publicznej, Załączniki, UKIE, 2005

 

D-537

Narodowy Program zapobiegania nadwadze, otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej 2007-2016, M. Jarosz, I. Traczyk, E. Rychlik, W. Sekuła, L. Szponar, L. Kłosiewicz-Latoszek, H. Kunachowicz, IŻŻ, 2006

 

D-538

Zespół Metaboliczny- Rekomendacje Ekspertów 2007, B. Cybulska, M. Dłużniewski, Medica Group, 2007

 

D-539

25 lat Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego (1981-2006), J. Dzieniszewski, W. Noszczyk, Wojewódzki Szpital Bródnowski, 2006

 

D-540

Postępy Medycyny Lotniczej, Słownik Terminologii Medycyny Lotniczej i Medycyny Wysokogórskiej, L. Golec, L.W. Golec, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, 2006

 

D-542

Opracowanie metod diagnostyki nieinwazyjnej u chorych poddawanych ablacji przeznaczeniowej celem optymalizacji postępowania przed zabiegiem i oceny skuteczności, M. Pytkowski, Rozprawa Habilitacyjna, Instytut Kardiologii, 2007

 

D-543

Postępy natury etycznej w diagnostyce kardiomiopatii rozstrzeniowej charakterystyka znaczenia kliniczne oraz wartość rokownicza w populacji chorych, J. Grzybowski, Rozprawa Habilitacyjna, Instytut Kardiologii, 2006

 

D-544

Otyłość, żywienie, aktywność fizyczna, zdrowie Polaków. Diagnoza stanu odżywiania , aktywności fizycznej i żywieniowych czynników ryzyka otyłości oraz przewlekłych chorób niezakaźnych w  Polsce (1960-2005) M. Jarosz, E. Rychlik, I. Traczyk, W. Sekuła, W. Respondek, POL HEALTH, IŻŻ, 2006

 

D-545

Raport. Otyłość u Polskich nastolatków. Epidemiologia, styl życia, samopoczucie. Raport z badań uczniów gimnazjów w Polsce, A. Oblacińska, M. Jodkowska, Instytut Matki i Dziecka, 2007

 

D-548

Cukrzyca i serce, M. Tendera, K. Kawecka-Jeszcz, Via Medica, 2004

 

D-549

Metaboliczne leczenie choroby niedokrwiennej serca, A. Beresewicz, M. Dłużniewski, Via Medica, 2006

 

D-550

Cukrzyca-fakty, W.Campbell, H. Lebovitz, Via Medica, 2003

 

D-552

Cukrzyca i choroby układu sercowo-naczyniowego. Marso P. Stevena, Via Medicca, 2004

 

D-553

Bezsenność. Z gabinetu prywatnego, J. Krzyżanowski, Medyk, 2003

 

D-554

Rozprawy Naukowe i Monografie, Wpływ wybranych czynników na zawartość funkcjonalnych składników tłuszczu mleka krów, I. Nałęcz-Tarwacka, SGGW, 2006

 

D-555

Rozprawy Naukowe i Monografie, Studia nad pozyskiwaniem biopleksów z biomasy drożdży Candida utilis wzbogacanych magnesem, S. Błażejak, SGGW, 2006

 

D-556

Rozprawy Naukowej Monografie, Właściwości funkcjonalne i prozdrowotne preparatów Beta-glukanowych i suszonych pofermentacyjnych drożdży piwowarskich Sacharomyces Cerevisiae, B. Warzkiewicz-Robak, SGGW, 2006

 

D-557

Rośliny Oleiste, tom XXVII, Zeszyt I, A. Wojciechowski, l. Lewandowska, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 2006

 

D-558

Rośliny Oleiste, tom XXVII, Zeszyt II, J. Krzymański, J. Stuczyńska, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin , 2006

 

D-561

Leki Beta –adrenologiczne w chorobach układu sercowo-naczyniowego, T. Grodzicki, A. Januszewicz, Via Medica, 2004

 

D-563

Kardiodiabetologia 33 pytania i odpowiedzi, M. Chmielewski, A. Macarz, Medica Gropu, 2005

 

D-564

Leczenie niewydolności serca w praktyce lekarza ogólnego. Praktyczny Przewodnik, Cowie Martin, Mike Kibrey, Via Medica, 2004

 

D-567

Uważaj co jesz gdy zażywasz leki. Interakcje między żywnoscia , suplementami diety a  lekami. Porady Lekarzy i Dietetyków, M. Jarosz, J. Dzieniszewski, W. Respondek, E. Rychlik, K. Wolnicka, PZWL, 2007

 

D-568

Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w przerzutach nowotworowych do  kości, A. Gusty, 2005

 

D-569

Kardiologia prewencyjna, Wong D., Centrum Wydawnictw Medycznych, 2005

 

D-574

XXXVIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN z Seminarium Szkoleniowym dla asystentów i doktorów „Żywność a jakość życia” Uwarunkowania technologiczne. Praca zbiorowa, Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2007

 

D-575

Opcje polityki przeciwdziałania rosnącemu zagrożeniu otyłością. Przekrojowe badania porównawcze (Polska), L. Szponar, J. Ciok, M. Jarosz, A. Dolna, m. Ołtarzewski, IŻŻ, 2006

 

D-576

Zasady systemu HACCP oraz GHP/ GMP w zakładach produkcji i obrotu żywnością oraz  żywienia zbiorowego, H. Turlejska, U. Pelzner, E. Konecka-Matyjek, Wydawnictwo Medyczne Borgis, 2004

 

D-577, D-578, D-579

Żywienie chorych ze stomią. Porady Lekarzy i Dietetyków, M. Jarosz, J. Dzieniszewski, W. Respondek, E. Rychlik, K. Wolnicka, PZWL, 2007

 

D-580, D-581, D-582

Cukrzyca zapobieganie i leczenie. Porady Lekarzy i Dietetyków, M. Jarosz, J. Dzieniszewski, L. Kłosiewicz –Latoszek, PZWL, 2007

 

D-583

Rozprawy Naukowe i Monografie, Efektywność uzupełniania diety folianami na tle czynników ryzyka niedoboru folianów u młodych kobiet, B. Pietruszka, SGGW, 2007

 

D-584, D-585,

D-586

Żywienie osób w wieku starszym, Porady Lekarzy i Dietetyków, M. Jarosz, J. Dzieniszewski, W. Respondek, I. Traczyk, E. Rychlik, K. Wolnicka, I. Sajór, PZWL, 2008

 

D-595

Rozmowy o wychowaniu, E. Rużyłło, Oficyna Wydawnicza „Stopka”, 2008

 

D-596

Niedożywienie dzieci w Polsce- na drodze do skutecznego rozwiązania problemu, P. Pohrybieniuk, A. Gizo-Poleszczuk, Raport DANONE, 2007

 

D-597

Rozprawa habilitacyjna, Analiza związków miedzy patogennymi mutacjami genu kodującego pakofilinę – 2 z obrazem morfologicznym i przebiegiem klinicznym, E. Włodarsk, Instytut Kardiologii, 2008

 

D-598

Bezpośredni transport pacjentów z ostrym zawałem serca do pracowni homodynamiki z  pominięciem szpitala, M. Korcz, Rozporawa Habilitacyjna, Instytut Kardiologii, 2008

 

D-599

Choroba Parkinsona. Informacja dla pacjenta, M. Białkowska, Krygowska-Wajs, B. Pilczuk, J. Stodolny, Roche Polska, 2007

 

D-600, D-601

Świadoma zgoda na udział w eksperymencie medycznym. Poradnik dla badacza, M. Carkoeski, J. Różyńska, Naczelna Izba Lekarska, 2008

 

D-602

Otyłość zapobieganie i leczenie. Porady Lekarz i Dietetyków. M. Jarosz, J. Dzieniszewski, L. Kłosiewicz-Latoszek, W. Respondek, M. Białkowska, E. Rychlik, K. Wolnicka, Wydawnictwo PZWL, 2006

 

D-603, D-604, D-605

Suplementy diety a zdrowie . Porady Lekarzy i Dietetyków, M. Jarosz, J. Dzieniszewski, J. Ciok, E. Rychlik, W. Respondek i inni, Wydawnictwo PZWL, 2008

 

D-609

Leczenie chorób układu krążenia u kobiet w ciąży. Standardy Postępowania, Raport Grupy Ekspertów, Wydawnictwo Mako Press, 2003

 

D-610, D-611, D-612

Nowotwory złośliwe. Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania. Porady Lekarzy i Dietetyków, M. Jarosz, J. Dzieniszewski, PZWL, 2008

 

D-613

Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne jakości i bezpieczeństwa żywności(Rozprawy naukowe i monografie), M. Jeznach, SGGW, 2008

 

D-614

Transgeniczne ziemniaki z nad ekspresją enzymów szlaku syntezy flawonoidów jako żywieniowe źródło substancji bioaktywnych (rozprawy naukowe i monografie) I. Kosieradzka, SGGW, 2008

 

D-615

Badania nad otrzymywaniem serów typu holenderskiego o zmniejszonej zawartości tłuszczu (Rozprawy naukowe i monografie) A. Pluta, SGGW, 2008

 

D-616

Atlas umieralności spowodowanej chorobami układu krążenia w Polsce w latach 1997-2005, B. Jasińska, G. Broda, W. Drygas, Instytut Kardiologii, 2008

 

D-617, D-618

Postępy w kardiologii 2007/2008, K. Maćko, L. Niespodziewany i inni, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2008

 

D-619

Kardiologia Faktów tom I, Praca zbiorowa, Centrum Wydawnictw Medycznych, 2005

 

D-620

Kardiologia Faktów tom II, Praca zbiorowa, Centrum Wydawnictw Medycznych, 2005

 

D-621

Kardiologia w praktyce – wybrane zagadnienia, tom I, Praca zbiorowa, Wydawnictwo Czajak Sp, 2007

 

D-622

Kardiologia w praktyce – wybrane zagadnienia, tom II, Praca zbiorowa, Wydawnictwo Czajak Sp, 2007

 

D-623

Stan Zdrowia Populacji Polskiej powyżej 19 roku życia, Podstawowe Wyniki Badań Przekrojowych, Praca zbiorowa Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badania Stanu Zdrowia Ludności WOBASZ (2003-2005), WOBASZ SENIOR (2007), Instytut Kardiologii, 2008

 

D-624

Teoria i praktyka działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności, Sygit M., Wydawnictwo Lubelska Wyższa Szkoła zdrowia Publicznego, 2008

 

D-627

Od otyłości do ostrego zespołu wieńcowego, Rekomendacje Ekspertów 2008, Cybulska B., Medical Education, 2008

 

D--632

Markery biologiczne w ocenie narażenia zawodowego i środowiskowego ludzi na  wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, Mielżyński D., Instytut Medycyny Pracy, 2008

 

D-637

Biospołeczne aspekty rozwoju współczesnej młodzieży polskiej w okresie dojrzewania, Charzewska J., AWF, 2007

 

D-640

Włókan Purkinjego podłoże arytmii komorowych. Leczenie ablacją, Szumowskim Ł., Instytut Kardiologii, 2009

 

D-643

Nadciśnienie tętnicze, Sznajderman M., Wydawnictwo Medycyna Praktyczna , 2007

 

D-644

Dieta Śródziemnomorska w profilaktyce kardiologicznej. Monografia dla lekarzy, Szostak B.W., Via Medica, 2009

 

D-645

Dieta Śródziemnomorska w profilaktyce kardiologicznej. Zestaw diet dla chorych z  hipertriglicerydemią, Szostak B>W., Via Medica, 2009

 

D-646, D-647

Sytuacja zdrowotna ludności Polski, Wojtyniak b., Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, 2008

 

D-648

Trendy sekularne na tle zmian cywilizacyjnych, Kaczanowski K., AWF, 2004

 

D-649

Otyłość-epidemią XXI wieku, Charzewska J, AWF, 2006

 

D-651,D-652, D-653

Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży, Jarosz M., Polhealth- IŻŻ, 2008

 

D-654, D655, D-656

Obiady szkolne z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych, Jarosz M., Polhealth –IŻŻ, 2008

 

D-663

Zasady postępowania w otyłości, Zahorska-Markiewicz B., Wydawca Archi-Plus, 2009

 

D-666

Próbki: od pacjenta do laboratorium. Wpływ zmienności przedanalitycznej na jakość badań laboratoryjnych, Guder W., Medpharm Polska, 2009

 

D-668

Znaczenie kliniczne wybranych polmorfizmów genów ESR 1 i ESR 2 receptorów estrogenowych u kobiet z rakiem piersi, Morawiec Z., Wydawnictwo Instytut Medycyny Pracy, 2009

 

D-669

Badania nad wpływem wybranych frakcji włókna pokarmowego na wykorzystanie luteiny w  warunkach In vitro i In vivo, Hamułka J., SGGW, 2009

 

D-670

Otyłość zespół metaboliczny, Tatoń J., Wydawnictwa Lekarskie PZWL, 2007

 

D-671

Nadciśnienie tętnicze i diabetologia w pytaniach i odpowiedziach, Januszewicz A., Medycyna Praktyczna, 2009

 

D-673

Kardiologia prewencyjna, Wong N., Centrum Wydawnictw Medycznych, 2005

 

D-680

Układ nerwowy a choroby układu sercowo-naczyniowego, Szczepańska-Sadowska E., Medycyna Praktyczna ,2009

 

D-681

Relacje przedstawiciel medyczny a lekarz. Wybrane aspekty etyczno-prawne, Drozdowska U., Signa Temporis, 2008

 

D-688, D-689

Wiem co jem, zasady prawidłowego żywienia dla dzieci .Dlaczego warto jeść śniadania dla dzieci w wieku 6-9 lat, Zamułka J., Miasto Stołeczne Warszawa,2009

 

D-694,D-695, D-696

Choroba stłuszczeniowa wątroby. Porady lekarzy i dietetyków Jarosz M., Dzieniszewski J., Wydawnictwa Lekarskie PZWL, 2010

 

D-703

Mechanizm przeciwdrobnoustrojowego działania pochodnych kwasu benzoesowego, Koczoń P., SGGW, 2009

 

D-704

Zielona Księga II. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce, Golimowska S., Fundacja Zdrowia Publicznego, 2009

 

D-706

Zaburzenia lipidowe w cukrzycy, Cybulska B., Cichocka A., Wydawca Medical Education, 2010

 

D-707, D-708

Zaburzenia lipidowe, Cichocka A., Cybulska B., Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2010

 

D-711

Badania mechanizmów toksycznego działania nieorganicznych związków arsenu, Stępnik Maciej, Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy, 2010

 

D-712

HACCP- Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, System Zapewnienia Bezpieczeństwa i Jakości Zdrowotnej Żywności, Berdowski J., Turlejska H., Europejski Instytut Jakości, 2003

 

D-713

Poradnik dotyczący Normy ISO 22000:2006, System zarządzania Bezpieczeństwem Żywności – wymagania dla wszystkich organizacji w łańcuchu żywnościowym, Turlejska H., Europejskie Centrum Jakości i Promocji, 2010

 

D-714, D-715, D-716

Osteoporoza. Porady Lekarzy Dietetyków, Jarosz M., Charzewska J., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010

 

D-717

Sytuacja Demograficzna Polski. Raport 2008-2009, Strzelecki Z., Rządowa Rada Ludnościowa, 2009

 

D-718, D-719, D-720

Zespół jelita nadwrażliwego a nietolerancja glutenu, Respondek W., Instytut Żywności i Żywienia, 2010

 

D-721, D-722, D-723

Zespół jelita nadwrażliwego a alergia pokarmowa, Traczyk I., Instytut Żywności i Żywienia, 2010

 

D-724

Spożycie żywności i zachowania żywieniowe wśród ludności o niskich dochodach w Polsce oraz wnioski dla polityki wyżywienia, Rejman K., Wydawnictwo SGGW, 2010

 

D-725

Badania uwarunkowań zachowań żywieniowych młodzieży, Kołajtis-Dołowy A., Wydawnictwa SGGW, 2010

 

D-726

Konkurencyjność międzynarodowa sektorów rolno-spożywczych państw Unii Europejskiej w ujęciu dynamicznym, Strojny Jacek, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2010

 

D-727, D-728, D-729

Raport. Nestle Foundationfor the study of problem sof nutrition on the Word, Jequier E., 2009

 

D-730

Sytuacja Demograficzna Polski. Raport 2006-2007, Strzelecki Z., Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2007

 

D-731

Zbiór aktów prawnych WE w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na  lata 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2006

 

D-732

Praktyczny podręcznik dietetyki, Jarosz M., Instytut Żywności i Żywienia, 2010