Artykuły

zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Usługę ochrony osób i mienia w obiektach Instytutu Żywności i Żywienia przy ul. Powsińskiej 61/63 w Warszawie”– znak sprawy: IZZ/3/ZP/20 - termin składania ofert: 30.01.2020 r. do godz.: 09:00
 
Dostawa produktu leczniczego– znak sprawy: IZZ/1/ZP/20 - termin składania ofert: 22.01.2020 r. do godz.: 09:30
 

Modernizacja instalacji elektrycznych  w zakresie wymiany linii  energetycznej  podziemnej pomiędzy stacją SN a rozdzielnią główną – znak sprawy: IZZ/14/ZP/19 - termin składania ofert: 04.12.2019 r. do godz.: 10:00
 
 
 
 
Wymiana instalacji hydrantowej – znak sprawy: IZZ/11/ZP/19 - termin składania ofert: 06.12.2019 r. do godz.: 09:00
 

 
Udrożnienie ciągów komunikacyjnych poprzez demontaż 16 sztuk drzwi drewnianych dwuskrzydłowych – znak sprawy: IZZ/12/ZP/19 - termin składania ofert: 29.11.2019 r. do godz.: 10:00
 

 
Przebudowa odcinka kanalizacji – znak sprawy: IZZ/13/ZP/19 - termin składania ofert: 29.11.2019 r. do godz.: 11:00
 

 
Przebudowa węzła cieplnego w budynku głównym – znak sprawy: IZZ/10/ZP/19termin składania ofert: 25.11.2019 r. do godz.: 09:30
 

 Usługa rozbudowy i utrzymania systemu do umawiania i prowadzenia konsultacji online  – znak sprawy: IZZ/NPZ/5/ZP/19  - termin składania ofert: 15.11.2019 r. do godz.: 10:30
 
 
 
 
Zapewnienie wody użytkowej poprzez przebudowę 2 pionów w budynku głównym Instytutu poprzez ich wymianę wraz z przyłączeniami – znak sprawy: IZZ/9/ZP/19  - termin składania ofert: 18.11.2019 r. do godz.: 09:30
 
 
 
 
Wymiana odcinka instalacji wodociągowej – znak sprawy: IZZ/8/ZP/19  - termin składania ofert: 15.11.2019 r. do godz.: 10:00
 
 
 
 
Wymiana poziomów instalacji zimnej wody, ciepłej wody oraz cyrkulacji ciepłej wody – znak sprawy: IZZ/7/ZP/19  - termin składania ofert: 18.11.2019 r. do godz.: 10:30
 
  
 
Dostawa wraz z montażem dźwigów elektrycznych – znak sprawy: IZZ/5/ZP/19 - termin składania ofert: 12.11.2019 r. do godz.: 12:00
 
 
 
 
Usługę ochrony osób i mienia w obiektach Instytutu Żywności i Żywienia przy ul. Powsińskiej 61/63 w Warszawie”– znak sprawy: IZZ/4/ZP/19 - termin składania ofert: 13.09.2019 r. do godz.: 09:30
 
 
 
 
Usługę ochrony osób i mienia w obiektach Instytutu Żywności i Żywienia przy ul. Powsińskiej 61/63 w Warszawie”– znak sprawy: IZZ/3/ZP/19 - termin składania ofert: 09.08.2019 r. do godz.: 09:30
 
 
 
 
 
 
Dostawa produktu leczniczego o substancji czynnej Alirokumab – znak sprawy: IZZ/2/ZP/19 - termin składania ofert: 11.06.2019 r. do godz.: 09:30
 
 
Kampanie mediowe: Kampania promująca konkurs edukacyjny „Rodzinna Akcja – Zdrowa Rywalizacja” oraz kampania promująca treści edukacyjne i narzędzia NCEŻ – znak sprawy: IZZ/NPZ/4/ZP/19 - termin składania ofert: 21.05.2019 r. do godz.: 09:30
 
 
 
 
Działania Public Relations wspierające działalność Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej IŻŻ – znak sprawy: IZZ/NPZ/3/ZP/19 - termin składania ofert: 20.05.2019 r. do godz.: 09:30
 
 
 
 
Produkcja 14 eventów realizowanych we współpracy z partnerem mediowym o zasięgu ogólnopolskim, obsługa działań Zamawiającego w czasie eventów, produkcja materiałów reklamowych wykorzystywanych na eventach – znak sprawy: IZZ/NPZ/1/ZP/19 - termin składania ofert: 14.05.2019 r. do godz.: 09:30
 
 
 
 
Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie systemów przeciwpożarowych w budynku główny Instytutu Żywności I Żywienia w Warszawie przy ul. Powsińskiej 61/63 – znak sprawy: IZZ/5/ZP/18 - termin składania ofert: 15.01.2018 r. do godz.: 09:00

 
 
 
 

Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie systemów przeciwpożarowych w budynku główny Instytutu Żywności I Żywienia w Warszawie przy ul. Powsińskiej 61/63 – znak sprawy: IZZ/4/ZP/18 - termin składania ofert: 03.12.2018 r. do godz.: 09:30

 
 
 
 
Cykl pikników edukacyjno-poradniczych pod roboczym hasłem "W DRODZE DO ZDROWIA - TERENOWA PORADNIA DIETETYCZNA" realizowanych w regionach z najwyższym wskaźnikiem nadwagi wśród dzieci poświęconych walce z nadwagą , poradom dietetycznym w przypadku chorób dietozależnych, korekcie złych nawyków żywieniowych (diagnoza, porady, kontynuacja pracy z pacjentem w CDO NCEŻ IŻŻ - znak sprawy: IZZ/NPZ/8/ZP/18 - termin składnia ofert: 14.09.2018 do godziny: 12:30
 
 
 
 
Dostawa zestawu chromatografu cieczowego ze spektrometrem mas typu potrójny kwasrupol (LC-MS QQQ) - znak sprawy: IZZ/2/ZP/18 termin składania ofert: 02.10.2018 r. do godz.: 14:30.
 
 

 
 

Działania public relations Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej oraz edukacja przedstawicieli mediów w zakresie wpływu zdrowego żywienia oraz aktywności fizycznej na zdrowie społeczeństwa – znak sprawy: IZZ/NPZ/3/ZP/18- termin składania ofert: 03.09.2018 r. do godz.: 15:45

 
 
 
 

 
 
Usługa rozbudowy i utrzymania systemu do umawiania i prowadzenia konsultacji online o rozwiązania dla aplikacji mobilnych IOS i Android– znak sprawy: IZZ/NPZ/6/ZP/18- termin składania ofert: 27.08.2018 r. do godz.: 15:30  
 
 
 
 
Kampania zwiększająca zasięg działania centrum dietetycznego online (CDO) przez rekrutację nowych pacjentów oraz promująca treści edukacyjne Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej oraz kreacja i produkcja materiałów komunikacyjnych, zakup mediów, wysyłka newslettera, badanie skuteczności kampanii, działania w mediach społecznościowych FB– znak sprawy: IZZ/NPZ/2/ZP/18 - termin składania ofert: 27.08.2018 r. do godz.: 15:45
 
 
 

 
Obsługa informatyczna strony www NCEŻ IŻŻ i uzupełnienie treści (w tym przygotowywanie nowych treści video i animacji).Prowadzenie i obsługa centrum dietetycznego online (w tym modyfikacje dotychczasowego systemu w zakresie zmian funkcjonalnych, wizualnych/ graficznych oraz programistycznych na podstawie potrzeb z półrocznej działalności). Rozszerzenie funkcji o porady rodzinne – znak sprawy: IZZ/NPZ/7/ZP/18- termin składania ofert: 17.08.2018 r. do godz.: 12:00
 
 
 
Wykonanie aplikacji  mobilnej oraz zakupu przestrzeni dyskowej i mocy obliczeniowej– znak sprawy: IZZ/NPZ/5/ZP/18- termin składania ofert: 17.08.2018 r. do godz.: 11:00
 
 

 

 

Kreacja i produkcja materiałów dotyczących edukacji rodzin w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej - walka z nadwagą i otyłością – znak sprawy: IZZ/NPZ/1/ZP/18 - termin składania ofert: 28.08.2018 r. do godz.: 14:30
 

 

 

Obsługa informatyczna strony www NCEŻ IŻŻ i uzupełnienie treści (w tym przygotowywanie nowych treści video i animacji).Prowadzenie i obsługa centrum dietetycznego online (w tym modyfikacje dotychczasowego systemu w zakresie zmian funkcjonalnych, wizualnych/ graficznych oraz programistycznych na podstawie potrzeb z półrocznej działalności). Rozszerzenie funkcji o porady rodzinne – znak sprawy: IZZ/NPZ/4/ZP/18 - termin składania ofert: 07.08.2018 r. do godz.: 12:30
 
 
 
 
Usługę ochrony osób i mienia w obiektach Instytutu Żywności i Żywienia przy ul. Powsińskiej 61/63 w Warszawie” – znak sprawy: IZZ/1/ZP/18 - termin składania ofert: 13.07.2018 r. do godz.: 9:30 (usługa społeczna)
 

 

Wydanie drukiem publikacji „Normy żywienia dla populacji Polski” i dystrybucja do jednostek wyznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia (NPZ) – znak sprawy: IZZ/NPZ/8/ZP/17 - - termin składania ofert 30.11.2017 r. do godz. 11:30

 
 

 

 

Wydawnictwo materiałów innowacyjnych (NPZ) - nr sprawy: IZZ/NPZ/7/ZP/17 - termin składania ofert 25.10.2017 r. do godz. 11:30

 

 

Obsługa informatyczna strony www NCEŻ IŻŻ i uzupełnienie treści (w tym przygotowywanie nowych treści video i infografik) wraz z nowymi funkcjami strony www (NPZ) – znak sprawy: IZZ/NPZ/5/ZP/17 - termin składania ofert 12.10.2017 r. do godz. 10:30

 

 

Wydawnictwo materiałów innowacyjnych (NPZ) - nr sprawy: IZZ/NPZ/6/ZP/17 - termin składania ofert 09.10.2017 r. do godz. 14:30  

 

 

 

Badania konsumenckie – rozumienie etykiet (NPZ) - termin składania ofert 03.10.2017 r. do godz. 10:30

 

 

 

Wydawnictwo materiałów innowacyjnych (NPZ) - termin składania ofert 27.09.2017 r. do godz. 14:30

 
 

 

 

 
Kampania komunikująca działalność www NCEŻ oraz zachęcająca do wejścia na stronę  i skorzystania z treści edukacyjnych (NPZ) - termin składania ofert 25.08.2017 r. do godz. 14:30
 
 

 

 

Wydawnictwo on-line w ramach NPZ - termin składania ofert 11.08.2017 r. do godz. 14:30

 

 

Przygotowanie i realizacja kampanii komunikującej ideę NCEŻ

 

 

Wykonanie Dokumentacji Projektowej i jej realizacji, kompletacji wyposażenia serwerowni oraz studia telewizji internetowej, jako adaptacja istniejącej sali konferencyjnej, wraz z koniecznymi robotami remontowymi zewnętrznymi - termin składania ofert do godz. 11:30 dnia 4.11.2016 r.

 

Przygotowanie i realizacja kampanii komunikującej ideę NCEŻ- termin składania ofert do godz. 10:30 dnia 01.09.2016 r.

 

Zwiększenie funkcjonalności strony www - termin składania ofert do godz. 11:30 dnia 02.09.2016 r. 

 

Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Instytutu Żywności i Żywienia przy ul. Powsińskiej 61/63 w Warszawie - termin składania ofert do godz. 15:30 dnia 11.08.2016 r.

 

 

 Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i tonerów - termin składania ofert do godz. 15:30 dnia 11.07.2016 r.

 

Wykonanie aplikacji  mobilnej ,,Zdrowa Mama - Zdrowe Dziecko”  - termin składania ofert do godz. 11:30 dnia 12.07.2016 r.

 

Opracowanie i realizacja ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-promocyjnej „Czytajmy etykiety” - termin składania ofert do godz. 11:30 dnia 21.07.2016 r.
 

Identyfikacja wizualna Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej Instytutu Żywności i Żywienia - termin składania ofert do godz. 11:30 dnia 27.05.2016 r.

Usługi reklamowe i marketingowe

Badania konsumenckie

Aplikacja zdrowego żywienia na system iOS

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie systemów przeciwpożarowych w budynku główny Instytutu Żywności I Żywienia w Warszawie przy ul. Powsińskiej 61/63 – znak sprawy: IZZ/4/ZP/18 - termin składania ofert: 03.12.2018 r. do godz.: 09:30
 
Ogłoszenie o zamówieniu (ogloszenie...pdf)
SIWZ  (SIWZ_04_18.docx)

Projekt umowy - załącznik nnr 5 do SIWZ (umowa....doc)

Wymiana poziomów instalacji zimnej wody, ciepłej wody oraz cyrkulacji ciepłej wody – znak sprawy: IZZ/7/ZP/19  - termin składania ofert: 15.11.2019 r. do godz.: 09:30

 
Ogłoszenie o zamówieniu (ogloszenie...)
SIWZ (SIWZ...)
Dokumentacja projektowa (dokumentacja....)
Wzór umowy (Umowa....)