Artykuły

zapytania ofertowe poniżej 30 000 euro

Sukcesywne malowanie pomieszczeń w budynkach Instytutu Żywności i Żywienia - nr sprawy: IZZ/2/ZO/20 termin składania ofert: 30.01.2020 r. do godz.: 12:00  

 

Dostawa mobilnego sprzętu komputerowego dla Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej na potrzeby konsultacji dietetycznych on-line termin składania ofert: 09.12.2019 r. do godz.: 10:30   

 

 

 Wykonanie i dostawa długopisów na konferencję szkoleniową „Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwo”  oraz konferencję „Jak edukować Polaków o zdrowym żywieniu – znak sprawy: IZZ/27/ZO/19 - termin składania ofert: 12.11.2019 r. do godz.: 09:30 

 

 

Usługa cateringowa na trzech Konferencjach - termin składania ofert: 12.11.2019 r. do godz.: 09:00  
 

 

 

Wykonanie i dostawa materiałów i długopisów na konferencję szkoleniową „Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwo”  oraz konferencję „Jak edukować Polaków o zdrowym żywieniu – znak sprawy: IZZ/25/ZO/19 - termin składania ofert: 06.11.2019 r. do godz.: 10:30 

 

 

 

Promocja działania Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej w TV – znak sprawy: IZZ/23/ZO/19 - termin składania ofert: 06.11.2019 r. do godz.: 12:00

 

 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację instalacji elektrycznych w zakresie wymiany linii energetycznej podziemnej pomiędzy stacją SN a Rozdzielnią Główną znajdującą się w budynku głównym – znak sprawy: IZZ/16/ZO/19 - termin składania ofert: 22.10.2019 r. do godz.: 09:00
 

 

 

Zorganizowanie własnego panelu dyskusyjnego podczas wydarzenia o charakterze biznesowym jakim jest kongres Excercise is Medicicne w Warszawie – znak sprawy: IZZ/18/ZO/19 - termin składania ofert: 17.10.2019 r. do godz.: 08:30
 

 

 

Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa, klasy I-III) – znak sprawy: IZZ/17/ZO/19 - termin składania ofert: 08.10.2019 r. do godz.: 16:00

 

Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację instalacji elektrycznych w zakresie wymiany linii energetycznej podziemnej pomiędzy stacją SN a Rozdzielnią Główną znajdującą się w budynku głównym – znak sprawy: IZZ/16/ZO/19 - termin składania ofert: 26.09.2019 r. do godz.: 10:00
 
 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę odcinka instalacji zewnętrznej DN100 zasilającej wodę od studni przyłączeniowej do wejścia instalacji DN100 do pomieszczenia wody – znak sprawy: IZZ/15/ZO/19 - termin składania ofert: 26.09.2019 r. do godz.: 10:00
 

 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej na kompleksową wymianę poziomów wody użytkowej dla całego budynku w tym armatura odcinająca, zawory termostatyczne, izolacje termiczne – znak sprawy: IZZ/14/ZO/19 - termin składania ofert: 26.09.2019 r. do godz.: 10:00
 

 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sieci hydrantowej ppoż – wewnętrznej – wraz z poziomami i pionami instalacji hydrantowej, szafkami i zaworami hydrantowymi, kompleksowo wraz z przygotowaniem instalacji zasilającej budynek w wodę na kolejny etap prac projektowych uwzględniający montaż zestawu hydroforowego w pomieszczeniu wody oraz przeliczeniem zapotrzebowania na wodę do celów ppoż dla nowego układu pomieszczeń – znak sprawy: IZZ/13/ZO/19 - termin składania ofert: 26.09.2019 r. do godz.: 10:00
 

 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację całościową części instalacyjnej węzła cieplnego wraz z wymianą rurociągów, armatury kontrolno-pomiarowej, pomp obiegowych – znak sprawy: IZZ/12/ZO/19 - termin składania ofert: 24.09.2019 r. do godz.: 10:00

 

 

 

 

Dostawa środków czystościowych – znak sprawy: IZZ/9/ZO/19 - termin składania ofert: 19.07.2019 r. do godz.: 14:00
 

 

 

Dostawa materiałów biurowych – znak sprawy: IZZ/7/ZO/19 - termin składania ofert: 09.07.2019 r. do godz.: 10:00
 
 

 

 

Sukcesywna dostawa odczynników i kolumienek węglowych do oznaczania akryloamidu w żywności  – etap II – znak sprawy: IZZ/5/ZO/19 - termin składania ofert: 07.05.2019 r. do godz.: 10:00

 

Świadczenie usługi wykonywania nadzoru inwestorskiego robót budowlanych pn. „Przebudowa budynku głównego Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie w celu dostosowania do aktualnych wymogów budowlano-technicznych i pożarowych” – etap II – znak sprawy: IZZ/4/ZO/19 - termin składania ofert: 09.05.2019 r. do godz.: 10:00

 

Druk "Albumu fotografii produktów i potraw" – znak sprawy: IZZ/2/ZO/19 - termin składania ofert: 17.04.2019 r. do godz.: 13:00

 

 
Produkcja filmów do aplikacji mobilnej – znak sprawy: IZZ/NPZ/6/ZO/18 - termin składania ofert: 14.12.2018 r. do godz.: 11:00
 

 

 

Dostawa sprzętu komputerowego – znak sprawy: IZZ/9/ZO/18 - termin składania ofert: 11.12.2018 r. do godz.: 12:00

 

Dostawa materiałów biurowych– znak sprawy: IZZ/7/ZO/18 - termin składania ofert: 14.11.2018 r. do godz.: 11:00
 


 

Dostawa tonerów– znak sprawy: IZZ/6/ZO/18 - termin składania ofert: 14.11.2018 r. do godz.: 11:00
 

 

 

Usługi cateringu na 3 konferencjach i 2 warsztatach – znak sprawy: IZZ/NPZ/5/ZO/18 - termin składania ofert: 13.09.2018 r. do godz.: 13:30
 

 

 

Usługi PR i pozostałe (prace graficzne, wydruk materiałów szkoleniowych i przygotowanie pakietów szkoleniowych dla uczestników wydarzeń) na 5 szkoleń (konferencje i/lub warsztaty dotyczące działań edukacyjnych dla przedstawicieli administracji rządowej i przemysłu spożywczego w tym branży FMCG i catering– znak sprawy: IZZ/NPZ/3/ZO/18 - termin składania ofert: 05.09.2018 r. do godz.: 11:00
 

 

 

Zwiększenie przepustowości łącza telefonicznych i internetowych wraz z dostawą aparatów telefonicznych – znak sprawy: IZZ/NPZ/3/ZO/18 - termin składania ofert: 27.08.2018 r. do godz.: 14:30

 

 

 

Dostawa kserokopiarki (NPZ) – znak sprawy: IZZ/NPZ/2/ZO/18 - termin składania ofert: 22.08.2018 r. do godz.: 14:00
 
 
 
Dostawa sprzętu komputerowego (NPZ) – znak sprawy: IZZ/NPZ/1/ZO/18 - termin składania ofert: 22.08.2018 r. do godz.: 14:00
 

 

Dostawa opakowań testów ureazowych - termin składania ofert 19.07.2018 r. do godz. 12:00

 

 

Wdrożenie i przygotowanie do certyfikacji systemów ISO9001 i ISO27001 - termin składania ofert 17.07.2018 r. do godz. 15:00

 

 

 

Ekspert mediowy - termin składania ofert 27.06.2018 r. do godz. 12:00

 

 

 

 

Szkolenie z mediów społecznościowych (social media) - nr sprawy: IZZ/NPZ/3/ZO/18 - termin składania ofert 25.06.2018 r. do godz. 10:00

 

 

 

Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego VITROS 350 oraz serwis pogwarancyjny analizatora biochemicznego VITROS 350 - nr sprawy: IZZ/4/ZO/18 - termin składania ofert 19.06.2018 r. do godz. 14:00

 

 

 

Dostawa środków czystościowych - nr sprawy: IZZ/2/ZO/18 - termin składania ofert 09.04.2018 r. do godz. 12:00

 

 

Badania zawartości składników odżywczych w produktach spożywczych (NPZ) - nr sprawy: IZZ/NPZ/25/ZO/17 - termin składania ofert 30.11.2017 r. do godz. 15:00

 

 

Dostawa cyfrowego aparatu ultrasonograficznego z kolorowym Dopplerem - nr sprawy: IZZ/6/ZO/17 - termin składania ofert 04.12.2017 r. do godz. 12:00

 

 Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dn. 04.12.2017 do godz. 12:00

Dostawa dwóch wirówek laboratoryjnych - nr sprawy: IZZ/5/ZO/17 - termin składania ofert 30.11.2017 r. do godz. 12:00

 

 

Dostawa sprzętu komputerowego (NPZ) - nr sprawy: IZZ/NPZ/24/ZO/17 - termin składania ofert 23.11.2017 r. do godz. 14:00

 

 

 

Badania zawartości składników odżywczych w produktach spożywczych (NPZ) - nr sprawy: IZZ/NPZ/23/ZO/17 termin składania ofert 17.11.2017 r. do godz. 11:00

 

 

 

Dostawa sprzętu komputerowego (NPZ) - nr sprawy: IZZ/NPZ/22/ZO/17 - termin składania ofert 20.10.2017 r. do godz. 14:00

 

 

 

Dostawa sprzętu komputerowego (NPZ) - nr sprawy: IZZ/NPZ/21/ZO/17 - termin składania ofert 06.10.2017 r. do godz. 15:30

 

Dostawa szkła laboratoryjnego (NPZ) - nr sprawy: IZZ/NPZ/20/ZO/17 - termin składania ofert 10.10.2017 r. do godz. 15:00

 

 

Dostawa wzorców (NPZ) - termin składania ofert 05.10.2017 r. do godz. 15:00

 

Zakup programu Statistica 13 Professional + Zestaw Plus (NPZ) - termin składania ofert 05.10.2017 r. do godz. 12:00

 

Dostawa wraz z montażem 6 stanowisk typu call center oraz dostawa 6 foteli obrotowych (NPZ) - termin składania ofert 04.10.2017 r. do godz. 15:00

 

 

Zakup 6 komputerów z oprogramowaniem oraz - zakup 6 zestawów ze słuchawkami (NPZ)- termin składania ofert 04.10.2017 r. do godz. 15:00

 

 

Usługa cateringu na konferencji w dni 12 października 2017 r. - termin składania ofert 04.10.2017 r. do godz. 15:00

 

Dostawa materiałów biurowych - termin składania ofert 03.10.2017 r. do godz. 14:00

 

 

Zakup programu Statistica wraz z instruktażem stanowiskowym - termin składania ofert 29.09.2017 r. do godz. 10:30

 

Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów certyfikowanych  - termin składania ofert 28.09.2017 r. do godz. 09:30

 

Zakup odczynników do oznaczania tłuszczu oraz izomerów trans kwasów tłuszczowych (NPZ) - termin składania ofert 26.09.2017 r. do godz. 10:30.

 

Dostawa tonerów - termin składania ofert 26.09.2017 r. do godz. 16:00

Zaproszenie do składania ofert na  usługę w zakresie badania sprawozdania finansowego za 2017 r. i 2018 r. - termin składania ofert 26.09.2017 r. do godz. 12:00

 

Przeprowadzenie aktualizacji danych dotyczących składu i wartości odżywczej środków spożywczych dostępnych na rynku i wzorców spożycia, m. in. celem zachęcenia producentów żywności do zmiany składu produktów spożywczych (w tym analiza składu wybranych produktów spożywczych oraz analiza składu wybranych produktów spożywczych na podstawie informacji o wartości odżywczej podawanej na etykietach produktów) w latach 2017 i 2020 – dostawa odczynników do badań (NPZ) - termin składania ofert 22.09.2017 r. do godz. 10:00

 

 

Przeprowadzenie aktualizacji danych dotyczących składu i wartości odżywczej środków spożywczych dostępnych na rynku i wzorców spożycia, m. in. celem zachęcenia producentów żywności do zmiany składu produktów spożywczych (w tym analiza składu wybranych produktów spożywczych oraz analiza składu wybranych produktów spożywczych na podstawie informacji o wartości odżywczej podawanej na etykietach produktów) w latach 2017 i 2020 – dostawa szkła laboratoryjnego (NPZ)- termin składania ofert 22.09.2017 r. do godz. 11:00
 

 

Przeprowadzenie aktualizacji danych dotyczących składu i wartości odżywczej środków spożywczych dostępnych na rynku i wzorców spożycia, m. in. celem zachęcenia producentów żywności do zmiany składu produktów spożywczych (w tym analiza składu wybranych produktów spożywczych oraz analiza składu wybranych produktów spożywczych na podstawie informacji o wartości odżywczej podawanej na etykietach produktów) w latach 2017 i 2020 – dostawa materiałów zużywalnych (NPZ) - termin składania ofert 22.09.2017 r. do godz. 12:00
 

 

 

Przeprowadzenie aktualizacji danych dotyczących składu i wartości odżywczej środków spożywczych dostępnych na rynku i wzorców spożycia, m. in. celem zachęcenia producentów żywności do zmiany składu produktów spożywczych (w tym analiza składu wybranych produktów spożywczych oraz analiza składu wybranych produktów spożywczych na podstawie informacji o wartości odżywczej podawanej na etykietach produktów) w latach 2017 i 2020 –  dostawa wzorców (NPZ) - termin składania ofert 25.09.2017 r. do godz. 13:00
 

 

 

Przeprowadzenie aktualizacji danych dotyczących składu i wartości odżywczej środków spożywczych dostępnych na rynku i wzorców spożycia, m. in. celem zachęcenia producentów żywności do zmiany składu produktów spożywczych (w tym analiza składu wybranych produktów spożywczych oraz analiza składu wybranych produktów spożywczych na podstawie informacji o wartości odżywczej podawanej na etykietach produktów) w latach 2017 i 2020 – zakup materiałów certyfikowanych (NPZ)   - termin składania ofert 18.09.2017 r. do godz. 15:30

 

 

Zakup odczynników do oznaczania tłuszczu oraz izomerów trans kwasów tłuszczowych (NPZ)  - termin składania ofert 18.09.2017 r. do godz. 10:30
 
 

 

 Przygotowanie edukacyjnej aplikacji mobilnej z minimum trzema modułami dla młodzieży w języku polskim na telefony z systemem Android (NPZ) - termin składania ofert 25.08.2017 r. do godz. 11:00

 

 

Obsługa informatyczna Instytutu Żywności i Żywienia oraz Poradni Chorób Metabolicznych Instytutu Żywności i Żywienia- termin składania ofert 07.08.2017 r. do godz. 15:00

 
 
 
Działania Public relations NCEŻ, budowanie współpracy z innymi podmiotami (NPZ) - termin składania ofert 31.07.2017 r. do godz. 12:00
 
 

 

Przygotowanie edukacyjnej aplikacji mobilnej z minimum trzema modułami dla młodzieży w języku polskim na telefony z systemem Android (NPZ) - termin składania ofert 31.07.2017 r. do godz. 11:00
 

 

Utworzenie centrum dietetycznego ze specjalistami online: chat i videoporady ze specjalistami (dietetycy, uzupełniająco videoporady z lekarzami) w dziedzinach związanych z chorobami dietozależnymi – organizacja stanowiska pracy - zakup 6 komputerów z oprogramowaniem oraz - zakup 6 zestawów ze słuchawkami (NPZ)- termin składania ofert 31.07.2017 r. do godz. 9:00

 

Utworzenie centrum dietetycznego ze specjalistami online: chat i videoporady ze specjalistami (dietetycy, uzupełniająco videoporady z lekarzami) w dziedzinach związanych z chorobami dietozależnymi – doposażenie sali konferencyjnej - zakup rzutnika, ekranu i komputera (NPZ)- termin składania ofert 31.07.2017 r. do godz. 10:00
 

 

Usługa cateringu na konferencjach w dniach 31 maja 2017 r. i 6 czerwca 2017 r.- termin składania ofert 24.05.2017 r. do godz. 15:00
 

 

 

Dostawa środków czystościowych do Instytutu Żywności i Żywienia - termin składania ofert 25.04.2017 r. do godz. 15:00

Dostawa opakowań testów ureazowych - termin składania ofert 05.04.2017 r. do godz. 14:00

 

Dostawę materiałów biurowych - termin składania ofert 16.03.2017 r. do godz. 15:00

 

Usługa cateringu na konferencji w dniu 30 marca 2017 r.  - termin składania ofert 16.03.2017 r. do godz. 15:00
 

 

Dostawa materiałów biurowych - termin składania ofert 10.03.2017 r. do godz. 15:00
 

 

Analiza i selekcja wyników ewaluacji prowadzonej w ramach programu KIK34: - termin składania ofert do dnia 05.12.2016 r.

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i przeprowadzenia promocji w formie spotkań informacyjnych projektu KIK34: „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, pt. ”Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży”  - termin składania ofert do dnia 09.11.2016 r.  

 

 

Realizacja 4 pikników tematycznych - termin składania ofert do godz 14:00 dnia 29.09.2016 r.

 

 

Dostawa sprzętu komputerowego - termin składania ofert do godz. 16:00 dnia 18.05.2016 r.

 

 

Dostawa materiałów biurowych i tonerów - termin składania ofert do godz. 15:00 dnia 12.05.2016 r.

informacja z otwarcia ofert (plik: informacja z otwarcia ofert.pdf)

Informacja o unieważnieniu postępowania (plik: uniewaznienie.pdf)

Zwiększenie przepustowości łącza telefonicznych i internetowych wraz z dostawą aparatów telefonicznych – znak sprawy: IZZ/NPZ/3/ZO/18 - termin składania ofert: 27.08.2018 r. do godz.: 14:30

 
Ogólne Warunki Zapytania Ofertowego (OWZO)