Działalność oświatowa

Nadrzędna kategoria: O nas

Działalność edukacyjna jest ważnym elementem zadań Instytutu na rzecz poprawy świadomości i stanu wiedzy społeczeństwa z zakresu żywności, żywienia, aktywności fizycznej i ich wpływu na zdrowie. W działania te zaangażowane są wszystkie merytoryczne jednostki organizacyjne Instytutu, które zgodnie z zakresem kompetencji prowadzą wieloraką działalność szkoleniową i edukacyjną, zarówno na rzecz grup zawodowych (m.in. pracownicy organów urzędowej kontroli żywności, dietetyczki, producenci żywności), jak również dla ogółu społeczeństwa za  pośrednictwem środków masowego przekazu oraz Centrum Promocji Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej.

Celem działalności edukacyjnej jest :