Korzyści z aktywności fizycznej

Nadrzędna kategoria: Edukacja

Jeszcze przed kilkunastu laty w badaniach oceniających wpływ czynników środowiskowych na zapadalność i przebieg chorób przewlekłych dużą uwagę skupiano przede wszystkim na tym, co jemy i w jaki sposób pożywienie oddziaływuje na ryzyko wystąpienia chorób. Znacznie mniejszą wagę przywiązywano do aktywności fizycznej. Obecnie to nastawienie uległo gruntownym zmianom. Zdecydowanie większe znaczenie zaczęto przywiązywać do odpowiedniej aktywności fizycznej. Okazuje się, że wykonywanie regularnych ćwiczeń wykazuje korzystny wpływ na organizm, funkcjonowanie umysłu i jednocześnie zmniejsza ryzyko zapadalności na choroby przewlekłe.

Dowiedziono, iż aktywność fizyczna, przede wszystkim u ludzi w wieku średnim i starszych wydłuża ich życie, zapobiega przedwczesnej śmierci i poważnym chorobom. Ochronny skutek aktywności fizycznej jest porównywalny do efektu unikania palenia papierosów. Korzyści z uprawiania sportu i regularnej aktywności fizycznej jest wiele. Wspomnimy o kilku z nich: