Informacja o alergenach na etykietach produktów spożywczych

Nadrzędna kategoria: Edukacja

Osobom uczulonym na pewne produkty żywnościowe, takie jak pszenica lub jajka, nie jest trudno usunąć je z diety, gdy występują one w swej naturalnej postaci. Ale te same alergeny mogą pojawiać się w niektórych półproduktach (np. w sosach) a ich obecność może być niezauważona.

Produkcja żywności stała się procesem bardzo złożonym i zaawansowanym a żywność przetworzona - częścią naszego codziennego życia. Trudno sobie wyobrazić rezygnację z tych udogodnień tylko dlatego, że nie wiadomo, czy jakiś produkt nie został przygotowany z użyciem oleju z orzechów laskowych lub nie zawiera glutenu lub skorupiaków w jakiejś formie.

Większość ludzi cieszy się możliwością jedzenia różnorodnych produktów i potraw bez żadnych ograniczeń. Ale dla pewnego odsetka ludzi niektóre produkty lub składniki żywności mogą powodować przykre konsekwencje, począwszy od lekkiej wysypki na poważnej reakcji alergicznej kończąc. Dlatego też w celu zapewnienia konsumentom najwyższy poziom bezpieczeństwa zdrowotnego oraz zagwarantowania prawa do informacji, niedawno zmodyfikowano unijne ustawodawstwo. Etykiety produktów żywnościowych powinny zawierać jasną informację o składnikach żywności sklasyfikowanych jako potencjalne alergeny.

Argumentując zmiany w ustawodawstwie panel EFSA (Europejskie Biuro Bezpieczeństwa Żywności) uznało, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające obowiązkowość umieszczania na etykietach produktów spożywczych informacji o najbardziej powszechnych składnikach alergizujących i ich pochodnych.

Istota nowej regulacji prawnej.

Nowa unijna dyrektywa 2003/89/EC (będąca poprawką do dyrektywy 2000/13/EC) w sprawie wykazu składników żywności wymaga od producentów żywności umieszczania na etykietach wykazu 12 grup potencjalnych alergenów, jeśli zostały one użyte jako składnik żywności pakowanej (włączając napoje alkoholowe), bez względu na ich ilość. Lista alergenów obejmuje zboża zawierające gluten, ryby, skorupiaki, jaja, orzechy arachidowe, soja, mleko i przetwory mleczne łącznie z laktozą, orzechy, seler, gorczyca (musztarda?), ziarno sezamu i siarczany. Łącznie są one odpowiedzialne za ponad 90% reakcji alergicznych. Lista alergizujących składników żywności zawarta w Załączniku w/w dyrektywy będzie sprawdzana i aktualizowana w razie konieczności, na podstawie dostępnej w danej chwili wiedzy.

W praktyce, naczelną zasadą będzie brak akceptacji dla żadnych wyjątków w kwestii informacji o alergenach na etykietach żywności. Również składniki pochodne substancji umieszczonych na liście alergenów będą musiały być wymienione jako potencjalne alergeny - na przykład lecytyna z soi. Ta sama dyrektywa dopuszcza jednak możliwość zwolnienia z tego obowiązku ponieważ pewne pochodne znanych składników alergizujących nie powodują niekorzystnych reakcji alergicznych.

Komisja Europejska poprosiła EFSA o przygotowanie listy pochodnych składników alergizujących, dla których nie będzie obowiązku wyróżniania w treści etykiet. EFSA w najbliższym czasie ma dostarczyć naukowe opinie odnośnie prawdopodobieństwa wystąpienia niekorzystnych reakcji po spożyciu danego składnika w warunkach określonych przez wnioskodawcę (producenta żywności). Na podstawie dotychczas opublikowanych opinii do substancji zwolnionych zaliczono: syrop glukozowy z pszenicy, rafinowany olej sojowy, różne ekstrakty z orzechów oraz składniki białkowe stosowane w klarowaniu win.

Kiedy nowe prawo wchodzi w życie?

Dyrektywa 2003/89/EC obowiązuje od 25 listopada 2003 roku. Państwa Członkowskie miały rok (do 25 listopada 2004 r.) na implementację postanowień Dyrektywy do ich porządku prawnego.

Przedsiębiorcy dostali o rok więcej by upewnić się, że etykiety ich produktów spełniają nowe wymagania, co oznacza, że począwszy od 25 listopada 2005 r. produkty wprowadzane do obrotu muszą być zgodne z wymaganiami nowego prawa. Tym niemniej produkty będące już na rynku lub te, które zostały etykietowane przed tą datą, mogą pozostać w sprzedaży aż do wyczerpania zapasów.

Piśmiennictwo:
  1. Directive 2003/89/EC of the European Parliament and of the Council of 10 November 2003:
    http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_308/l_30820031125en00150018.pdf
  2. Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs: http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2000/l_109/l_10920000506en00290042.pdf
  3. http://www.efsa.eu.int/press_room/press_release/697_en.html
Tłumaczył:
mgr Agnieszka Dolna