Eufic

Nadrzędna kategoria: Edukacja
Instytut Żywności i Żywienia podjął współpracę z Europejską Radą Informacji o Żywności (European Food Information Council - EUFIC).

EUFIC - wersja strony w języku angielskim
EUFIC - wersja wstrony w języku polskim

Efektem tej współpracy są m.in. prezentowane poniżej krótkie teksty, opracowane przez wybitnych specjalistów z wielu krajów, które w przystępny sposób przedstawiają aktualny i potwierdzony naukowo pogląd na różne zagadnienia związane z żywnością i żywieniem.