Klinika Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii

Nadrzędna kategoria: O nas

Klinika Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia zorganizowana jest na bazie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SP ZOZ w Warszawie. Głównym jej zadaniem jest prewencja wtórna, diagnostyka oraz leczenie chorób powstających na tle wadliwego żywienia, w szczególności chorób układu pokarmowego.

W Klinice prowadzona jest działalność naukowa, dotycząca przede wszystkim wpływu żywienia na powstawanie wielu patologii. Prowadzone są badania między innymi w zakresie:
-    wpływu stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem czynników żywieniowych na rozwój choroby refluksowej przełyku,
-    wpływu masy ciała, żywienia i aktywności fizycznej na powstawanie zmian przedrakowych jelita grubego,
-    wpływu produktów o niskim indeksie glikemicznym na masę ciała.

Zespół pracowników Kliniki Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia we współpracy z Zakładem Rehabilitacji i Fizykoterapii Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SP ZOZ w Warszawie opracował i sukcesywnie realizuje (dotychczas dwie edycje) Program Prewencji Przewlekłych Chorób Niezakaźnych poprzez Poprawę i Leczenie Otyłości. Kompleksowa opieka zespołu lekarzy, dietetyków, rehabilitantów i psychologów pozwala obniżać masę ciała osób zakwalifikowanych do programu, a także wpływa na poprawę gospodarki lipidowej i węglowodanowej oraz ciśnienia tętniczego krwi.

Klinika Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia prowadzi działalność dydaktyczną, polegającą przede wszystkim na kształceniu indywidualnym lekarzy w zakresie specjalizacji w chorobach wewnętrznych i gastroenterologii. W Klinice odbywają się także zajęcia dydaktyczne z gastroenterologii dla studentów III i VI roku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w grupach polsko- i anglojęzycznych. Pracownicy Kliniki regularnie prowadzą wykłady, m.in. na kursach dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz na kursach atestacyjnych na specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych. Prowadzone są także szkolenia w zakresie ultrasonografii oraz endoskopii górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

W strukturze Kliniki znajdują się Pracownia Ultrasonografii Zabiegowej, Pracownia Endoskopii Zabiegowej, Pracownia Endoskopii Górnego Odcinka Przewodu Pokarmowego i Pracownia Kolonoskopii, w których wykonywane są specjalistyczne zabiegi terapeutyczne i lecznicze.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.szpital-brodnowski.waw.pl

W maju 2008 r. pod patronatem Kliniki rozpoczęła swoją działalność Poradnia Chorób Metabolicznych i Leczenia Otyłości w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim SP ZOZ w Warszawie, która obejmuje specjalistyczną opieką lekarską i dietetyczną pacjentów z nadmierną masą ciała i towarzyszącymi jej zaburzeniami metabolicznymi.