Materiały dla mediów

Nadrzędna kategoria: O nas
25 stycznia 2019
"Program Ramowy IV Narodowego Kongresu Żywieniowego"
Plakat Nauczyciele
Plakat Rodzice
Informacja Prasowa
Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży (4-18 lat)
Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży, w tym wszystkie jej elementy tekstowe i graficzne („Piramida”) stanowi własność Instytutu Żywności i Żywienia im. dra med. A. Szczygła w Warszawie i podlega ochronie prawnej wynikającej z przepisów o prawie autorskim. Każdorazowe użycie Piramidy dokonane na potrzeby inne niż dla własnego użytku osobistego, a w szczególności powielanie, rozpowszechnianie, zwielokrotnianie i modyfikowanie Piramidy wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Instytutu Żywności i Żywienia. Korzystanie z Piramidy bez uzyskania stosownej zgody może zostać uznane za działanie naruszające chronione prawem interesy Instytutu Żywności i Żywienia.
 
 
28 listopada 2018
"Ekspress Dietetyczny - Zdrowice"
 
7 listopada 2018
"Ekspress Dietetyczny - Zdrowa mama"
 
23 października 2018
"Otyłość, anoreksja, bulimia - dlaczego wciąż przegrywamy? IŻŻ zapowiada IV Narodowy Kongres Żywieniowy"
 
19 września 2018
"Kawa - wschodząca gwiazda profilaktyki chorób?"

13 czerwca 2018
"Cukrzyca - nie chcemy walczyć. Chcemy zapobiegać"
Notatka Prasowa
 
17 maja 2018
"Otyłość - opowiemy o tym, czego jeszcze nie wiecie"
Notatka Prasowa
 
25 kwietnia 2018 
"Tłuszcze trans - wiem gdzie są, nie kupuję" 
Notatka Prasowa