Rozszyfrujmy składniki żywności

Nadrzędna kategoria: Edukacja
Understanding ingredients

Konsumenci lubią wiedzieć co jest zawarte w żywności, którą jedzą. Z wielu powodów mogą chcieć unikać niektórych składników. W Europie niemal wszystkie pakowane produkty muszą być znakowane zgodnie z prawem UE. Jednak terminologia stosowana na etykietach nie zawsze jest zrozumiała dla konsumentów a interpretacja spisu składników dla niektórych stanowi problem.

Znakowanie składu środków spożywczych w prawie Unii Europejskiej

Obecne prawo żywnościowe (patrz piśmiennictwo) nakłada obowiązek zamieszczania na etykiecie wykazu wszystkich składników zawartych w produkcie żywnościowym włącznie z wodą i dodatkami wyliczanymi wg masy tych składników w porządku malejącym. Należy wymienić również komponenty bardziej złożonych składników, chyba że zostały one już wcześniej wymienione jako składniki produktu lub ich zawartość jest na niskim poziomie, uznanym za nie oddziaływujący potencjalnie alergizująco.

Dodatkowo ustalona jest lista 12 potencjalnie działających alergizująco składników żywności, których obecność musi być jasno zaznaczona na etykiecie (tabela 1). Ponadto istnieją specyficzne zasady znakowania substancji dodatkowych do żywności, substancji słodzących, aromatów oraz składników pochodzących z organizmów modyfikowanych genetycznie, podobnie jak składników poddanych napromieniowaniu

Jeśli jakieś składniki pojawiają się w nazwie produktu, są naturalnie związane z tym produktem lub gdy są w jakiś sposób wyróżnione na etykiecie (podkreślone, narysowane etc.) należy ilość tych głównych składników produktu spożywczego wyrazić jako procent całości składu.

Poniżej podajemy informacje o kilku wybranych, popularnych ale dla wielu osób zagadkowych składników żywności.


Tabela 1. Lista UE potencjalnych alergenów, które powinny być wymieniane na etykietach produktów spożywczych.

 

Zboża zawierające gluten (tj. ziarno pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, orkiszu, kamutu lub ich odmian hybrydowych) oraz produkty z nich wytworzone
Skorupiaki oraz produkty z nich wytworzone
Jaja oraz produkty z nich wytworzone
Ryby oraz produkty z nich wytworzone
Orzechy arachidowe oraz produkty z nich wytworzone
Soja oraz produkty z niej wytworzone
Mleko oraz produkty z niego wytworzone (włącznie z laktozą
Orzechy tzn. migdały (Amygdalus communis L.), orzechy laskowe (Corylus avellana), orzechy włoskie (Juglans regia), nerkowce (Anacardium occidentale), pekany (Carya illinoiesis), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), pistacje (Pistacia vera), orzechy makadamia (Macadamia ternifolia) oraz produkty z nich wytworzone
Seler oraz produkty z niego wytworzone
Gorczyca oraz produkty z niej wytworzone
Ziarno sezamu oraz produkty z nich wytworzone
Dwutlenek siarki i siarczany w stężeniu >10mg/kg lub 10mg/l wyrażonych jako SO2Piśmiennictwo:

  1. Directive 2003/89/EC of the European Parliament and of the Council of 10 November 2003 on ingredients present in foodstuffs: http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_308/l_30820031125en00150018.pdf
  2. Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs: http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2000/l_109/l_10920000506en00290042.pdf
  3. Amended by Commission Directive 2001/101/EC: http://europa.eu.int/comm/food/fs/fl/fl06_en.pdf
  4. Directive 95/2/EC of the European Parliament and of the Council of 20 February 2005 on food additives other than colours and sweeteners: http://www.ec.europa.eu/food/fs/sfp/addit_flavor/flav11_en.pdf
  5. EUFIC website, Additives. /web/article.asp?cust=1&lng=en&sid=1&did=8&expid=11

 

Food Today 11/2006

Tłumaczyła:
mgr inż. Agnieszka Dolna