Rada Naukowa

Nadrzędna kategoria: O nas

CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ
INSTYTUTU ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

KADENCJI 2017-2021

 

 1. dr Białkowska Magdalena - Sekretarz techniczny Rady Naukowej
 2. prof. dr hab. Charzewska Jadwiga         
 3. prof. dr hab. Cybulska Barbara                                      
 4. prof. dr hab. Dzieniszewski Jan - Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej
 5. prof. dr hab. Grzymisławski Marian
 6. prof. dr hab. Gutkowska Krystyna - Przewodnicząca Rady Naukowej
 7. dr Jarosz Agnieszka
 8. prof. dr hab. Marczyńska Magdalena
 9. dr hab. Mojska Hanna, prof. nadzw. IŻŻ
 10. dr Piróg Maciej                                       
 11. prof. dr hab. Roszkowski Wojciech   
 12. dr Rychlik Ewa
 13. prof. dr hab. Socha Jerzy
 14. dr Stoś Katarzyna, prof. nadzw. IŻŻ
 15. prof. dr hab. Szczygieł Bruno
 16. prof. dr hab. Szostak Wiktor Bohdan
 17. dr hab. Szponar Lucjan, prof. nadzw. IŻŻ
 18. dr Śliż Daniel Ireneusz
 19. prof. dr hab. Uradziński Jan
 20. dr hab. Zwolińska-Wcisło, prof. UJ   

      

          Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych, członkami Rady Naukowej IŻŻ zostali ponad liczbę 20:

 1. prof. dr hab. Jarosz Mirosław
 2. prof. dr hab. Kłosiewicz-Latoszek Longina