Rada Naukowa

Nadrzędna kategoria: O nas

CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ
INSTYTUTU ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

KADENCJI 2017-2021

 

 1. dr Białkowska Magdalena Sekretarz techniczny
 2. prof. dr hab. Charzewska Jadwiga
 3. prof. dr hab. Cybulska Barbara Z-ca Przewodniczącego
 4. prof. dr hab. Grzymisławski Marian
 5. prof. dr hab. Gutkowska Krystyna Przewodnicząca
 6. dr Jarosz Agnieszka
 7. prof. dr hab. Marczyńska Magdalena
 8. dr hab. Mojska Hanna, prof. nadzw. IŻŻ
 9. dr Piróg Maciej
 10. prof. dr hab. Roszkowski Wojciech
 11. dr Rychlik Ewa
 12. prof. dr hab. Socha Jerzy
 13. dr Stoś Katarzyna, prof. nadzw. IŻŻ
 14. prof. dr hab. Szczygieł Bruno
 15. dr hab. Szponar Lucjan, prof. nadzw. IŻŻ
 16. dr Śliż Daniel Ireneusz
 17. prof. dr hab. Uradziński Jan
 18. dr Wierzejska Regina
 19. dr Wolnicka Katarzyna
 20. dr hab. Zwolińska-Wcisło, prof. UJ

 

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych, członkami Rady Naukowej IŻŻ zostali ponad liczbę

 1. dr n. med. Juszczyk Grzegorz
 2. prof. dr hab. Kłosiewicz-Latoszek Longina
 3. dr inż. Kaczmarczyk Monika