Staż dla lekarzy specjalizujących się w epidemiologii

Nadrzędna kategoria: Aktualności

 

  

 

W dniach  31 marca - 5 kwietnia w Instytucie Żywności i Żywienia (IŻŻ) odbyła się kolejna edycja stażu szkoleniowego dla lekarzy specjalizujących się w epidemiologii.

 

Tygodniowy kurs zatytułowany „Epidemiologia żywienia i chorób dietozależnych: prewencja pierwotna, wtórna i leczenie dietetyczne” ukończyło 13 lekarzy reprezentujących placówki lecznicze, uczelnie, stacje sanitarno-epidemiologiczne i instytuty badawcze z całej Polski.

 

W ramach kursu, pod kierownictwem prof. dr hab. Jadwigi Charzewskiej, odbyło się w sumie 40 godzin zajęć (wykłady i ćwiczenia) prowadzonych przez ekspertów IŻŻ. W ciągu stażu odbyły się m.in. wykłady na temat epidemiologii otyłości, osteoporozy, alergii pokarmowych czy nowotworów. Ćwiczenia dotyczyły m.in. praktycznego zastosowania narzędzi badawczych w epidemiologii żywienia.

 

Poniżej załączamy kilka zdjęć z tegorocznej edycji stażu.