Wydarzenia

Nadrzędna kategoria: Edukacja
Program
Materiały
Sprawozdanie
 • Dzień Promocji Zdrowego Stylu Życia w ramach „Narodowego Programu Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”, moduł I pn. „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH na lata 2007-2011”, finansowanych z budżetu Ministra Zdrowia, 21.05.2011 r.
Sprawozdanie
Galeria zdjęć
 
 • Konferencja Prasowa dotycząca Prewencji Nadwagi i Otylości w ramach „Narodowego Programu Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”, moduł I pn. „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH na lata 2007-2011”, finansowanych z budżetu Ministra Zdrowia, 25.01.2011 r.
 
Sprawozdanie z konferencji
Galeria zdjęć
 
 • Warsztaty pt. „Wdrażanie do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej zasad postępowania w opiece nad chorymi z nadwagą i otyłością” dla lekarzy rodzinnych w ramach „Narodowego Programu Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym", 14 grudnia 2010r.
Sprawozdanie z warsztatów
 • Warsztaty nt.: „Zwalczania chorób żywieniowozależnych poprzez poprawę żywienia i aktywność fizyczną” dla przedstawicieli samorządów, zorganizowanych w dniu 13 grudnia 2010 r. w ramach „Narodowego Programu Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”, moduł I pn. „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH na lata 2007-2011”, finansowanych z budżetu Ministra Zdrowia.
Sprawozdanie z konferencji
 • Szkolenie nt. „Zasad prawidłowego żywienia i poradnictwa dietetycznego w szpitalach i zakładach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej” dla dyrektorów szpitali, zorganizowanych 9 grudnia 2010 r.
Sprawozdanie ze szkolenia
 • I KONFERENCJA "Zmniejszanie spożycia soli w Polsce a produkty, potrawy i posiłki z obniżoną zawartoścą soli" (dla przedstawicieli organów administracji państwowej oraz samorządowej, inspekcji sanitarnej, zakładów żywienia zbiorowego, firm cateringowyh oraz mediów). 3 grudnia 2010 r.
Sprawozdanie z konferencji
Materiały konferencyjne
 • Konferencja pt. „Żywność i żywienie a polityka ludnościowa w Polsce”Rządowa Rada Ludnościowa oraz Instytut Żywności i Żywienia zapraszają do udziału w konferencji pt. „Żywność i żywienie a polityka ludnościowa w Polsce” która odbędzie się w dniu 23 listopada 2010 r. o godz. 10.00 w Instytucie Żywności i Żywienia ul. Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa.
Program Konferencji i Formularz zgłoszeniowy
 • PIKNIK "POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ"
W sobotę 12 czerwca 2010, z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbył się na terenie SGGW Piknik z programem Poznaj Dobrą Żywność.
Obok producentów żywności oferujących wysokiej jakości produkty żywnościowe do udziału w wydarzeniu został zaproszony również Instytut Żywności i Żywienia.
 
"Program Poznaj Dobrą Żywność jest narzędziem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi służącym do promocji produktów spożywczych wysokiej i stabilnej jakości. " (www.programpdz.pl)
 
Galeria zdjęć

 • DZIEŃ OTWARTY " W ZDROWYM CIELE MŁODY DUCH"
W sobotę 22 maja 2010 r. w Instytucie Żywności i Żywienia odbył się Dzień Otwarty pod hasłem „W zdrowym ciele młody duch”. Celem zorganizowanej imprezy było podniesienie świadomości żywieniowej społeczeństwa i zmniejszenie częstości występowania żywieniowych czynników ryzyka rozwoju przewlekłych chorób niezakaźnych poprzez promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
Podczas Dnia Otwartego na terenie Instytutu wszyscy mogli nieodpłatnie skorzystać z następujących usług:
 1.  oceny dobowego spożycia składników odżywczych
 2.  porady dietetycznej i psychologicznej;
 3.  pomiarów antropometrycznych: masa i wysokość ciała (wyznaczano BMI), obwód talii i bioder (wyznaczano WHR), obwód fałdu skórno-tłuszczowego na tricepsie, obwód ramienia
 4.  badania składu ciała metodą bioelektrycznej impedancji (BIA)
 5.  określania poziomu podstawowej przemiany materii (PPM)
 6.  badania ciśnienia krwi;
Zainteresowani mogli uzyskać szczegółowe porady w zakresie indywidualnego sposobu żywienia oraz interpretacji uzyskanych wyników dotyczących stanu odżywienia. Zorganizowano ponadto konkurs dla dzieci i dorosłych sprawdzający podstawy wiedzy na temat żywienia.
Pracownicy Ogólnopolskiego Centrum Dietetyki Instytutu Żywności i Żywienia przygotowali materiały dotyczące roli żywienia i aktywności fizycznej w prewencji i leczeniu wielu chorób dietozależnych. Rozpowszechniano także dostępne w Instytucie inne liczne materiały informacyjne (ulotki, broszury) dotyczące zdrowego stylu życia.
Podczas Dnia Otwartego Instytut odwiedziło ponad sto osób.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w tym wydarzeniu.
 
GALERIA ZDJĘĆ
 
 • DZIEŃ DZIECKA
 
W poniedziałek 01.06.09 odbył się w Instytucie Żywności i Żywienia DZIEŃ DZIECKA -dzień otwarty dla dzieci i młodzieży. Wśród wielu atrakcji nie zabrakło m.in. wykładów nt. roli prawidłowego żywienia, pokazów dietetycznych z degustacją, czy zajęć w laboratorium. Młodzi uczestnicy mięli też okazję wziąć udział w wielu konkursach i quizach z nagrodami, a także spróbować swych sił we wschodnich sztukach walki.
 
GALERIA ZDJĘĆ
 
 
 
 
W ramach Narodowego Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH w Instytucie Żywności i Żywienia miał miejsce cykl czterech konferencji nt. roli żywienia, aktywności fizycznej w zapobieganiu chorobom dietozależnym oraz postanowień zawartych w dokumentach WHO i Komisji Europejskiej.

Konferencje kierowane były do natępujących grup odbiorców:

* I KONFERENCJA (26 września 2008) - do przedstawicieli resortów: zdrowia, edukacji , rolnictwa, nauki, sportu, przedstawicieli Parlamentu, członków Platformy ds. Żywienia, Aktywności Fizycznej i Zdrowia oraz organizacji pozarządowych ( w tym : Federacji Konsumentów Stowarzyszenia Konsumentów Polskich), Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów , Rady ds. Żywienia.


* II KONFERENCJA (03 października) - do przedstawicieli samorządów szczebla wojewódzkiego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


* III KONFERENCJA (17 października 2008) - do dyrektorów szkół, nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i kuratorami.


* IV KONFERENCJA (14 listopada 2008) - do przedstawicieli podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, dietetyków, pielęgniarek, przedstawicieli Akademii i Uniwersytetów Medycznych, szkół pielęgniarskich oraz towarzystw naukowych.
 
Konferencje POL-HEALTH, szczegółowe informacje
GALERIA ZDJĘĆ