Struktura Instytutu

Nadrzędna kategoria: O nas

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY
INSTYTUTU ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

 
Kadra zarządzająca:


Jednostki działalności podstawowej:

- SAMODZIELNA PRACOWNIA EPIDEMIOLOGII I NORM ŻYWIENIA
- SAMODZIELNA PRACOWNIA EKONOMIKI ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
- KLINIKA CHORÓB METABOLICZNYCH I GASTROENTEROLOGII
- SAMODZIELNA PRACOWNIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
- SAMODZIELNA PRACOWNIA WARTOŚCI ODŻYWCZYCH ŻYWNOŚCI

Inne jednostki podlegające Dyrektorowi:

- PEŁNOMOCNIK DYREKTORA ds.OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
- PEŁNOMOCNIK DYREKTORA ds. AKREDYTACJI
- SAMODZIELNE STANOWISKO ds. KADR
- SPECJALISTA ds. BHP I P.POŻ
- PEŁNOMOCNIK DYREKTORA ds. KOMUNIKACJI
- SPECJALISTA ds. MARKETINGU
 
Jednostki podlegające Z-cy Dyrektora ds. naukowych:
 
KONSULTANT DYREKTORA ds. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
DZIAŁ PROGRAMOWANIA I OBSŁUGI BADAŃ NAUKOWYCH
BIBLIOTEKA
 
Jednostki podlegające Z-cy Dyrektora ds. ekonomicznych:


 
 
 
 
 
 
  DYREKTOR INSTYTUTU
dr n. med. Grzegorz Juszczyk
tel. (22) 842-21-71 lub (22) 55-09-677
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 Z-CA DYREKTORA ds. PROFILAKTYKI ŻYWIENIOWEJ I LECZNICTWA
prof. dr hab. n. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek
tel. (22) 55-09-785
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Z-CA DYREKTORA ds. BEZPIECZEŃSTWA  ŻYWNOŚCI I SUPLEMENTÓW DIETY
dr Katarzyna Stoś, prof. nadzw. IŻŻ,
tel. (22) 55-09-781
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 Z-CA DYREKTORA ds. WDROŻEŃ PROJEKTÓW i ADMINISTRACJI
mgr Rafał Bartnik
tel. (22) 55-09-868
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ
prof. dr.hab.Krystyna Gutkowska

e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Wojciech Wągrodzki 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 SEKRETARIAT DYREKCJI
Elżbieta Drążkiewicz
mgr Anna Grzelka
tel. (22) 55-09-677
tel/fax (22) 842-11-03
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ZAKŁAD ŻYWIENIA I DIETETYKI I ŻYWIENIA SZPITALNEGO Z KLINIKĄ CHORÓB METABOLICZNYCH I GASTROENTEROLOGII
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz
tel.: (22) 55-09-891/892
e.mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
- Zespół Lekarzy
- Zespół Dietetyków
- Pracownia Endoskopii Chorób Przewodu Pokarmowego
- Pracownia Helicobacter Pylori
- Pracownia Prewencji i Leczenia Otyłości
- Pracownia Prewencji i Leczenia Żywieniowego Nowotworów

 SAMODZIELNA PRACOWNIA EPIDEMIOLOGII I NORM ŻYWIENIA
Kierownik: prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska
tel. (22) 55-09-629
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  • Pracownia Norm i Oceny Sposobu Żywienia
  • Pracownia Oceny Stanu Odżywienia
  SAMODZIELNA PRACOWNIA EKONOMIKI ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
Kierownik: dr n. ekon. Włodzimierz Sekuła,prof. nadzw. IŻŻ,
tel./fax (22) 842-37-41
Tel.: (22) 55-09-644
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ZAKŁAD ŻYWNOŚCI I SUPLEMENTÓW DIETY
Kierownik: dr Katarzyna Stoś, prof. nadzw. IŻŻ,
tel.: (22) 55-09-781
tel./fax: (22) 651-63-30 i (22) 842-11-28
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. SAMODZIELNA PRACOWNIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
Kierownik: dr Katarzyna Stoś, prof. nadzw. IŻŻ,
tel./fax (22) 651-63-30 i (22) 842-11-28 oraz (22) 55-09-620 i (22) 55-09-781
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  • Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego Żywności
  • Pracownia Systemów Zarządzania Jakością
  • Pracownia Bezpieczeństwa Żywności Specjalnego Przeznaczenia Żywieniowego
  • Pracownia Mikrobiologii SAMODZIELNA PRACOWNIA WARTOŚCI ODŻYWCZYCH ŻYWNOŚCI
 
  • Pracownia Białka
  • Pracownia Składników Mineralnych
  • Pracownia Witamin
 
 
 

 ZAKŁAD PROFILAKTYKI CHORÓB ŻYWIENIOWOZALEŻNYCH Z PORADNIĄ CHORÓB METABOLICZNYCH
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek
tel. (22) 55-09-785
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
- Zespół Lekarzy i Dietetyków
- Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
 
  ZAKŁAD METABOLOMIKI
Kierownik: dr hab. Hanna Mojska, prof. IŻŻ
tel.: (22) 55 09 656
 
 
 
 CENTRUM PROMOCJI ZDROWEGO ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
Kierownik: dr n. med. Agnieszka Jarosz
tel. (22) 55-09-711/884
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
 
 
 DZIAŁ WYDAWNICTW
tel.: (22) 55-09-906
(22) 55-09-671
 
 
 
 

 CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
tel.: (22) 55-09-820
 
 
 
 
 
 DZIAŁ PROGRAMOWANIA I OBSŁUGI BADAŃ NAUKOWYCH
Kierownik: Edyta Olborska-Blank
Tel./fax (22) 842-37-42 lub (22) 55 09 697
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
 
 
 
 
 BIBLIOTEKA

tel.: (22) 55-09-673

fax: (22) 842 11 03

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
 
 
 
 
 DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Tel. (22) 55 09 655
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
 
 
 
 
 
 DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY
Kierownik: Marek Gruszecki 
Tel. (22) 5509 787
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
 
ARCHIWUM
Sławomir Skowiński
Tel. (22) 5509 807
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

 

 
  SPECJALISTA ds. BHP I P.POŻ

Monika Zając

tel. (22) 55 09 866

fax. (22) 84 21 103

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 
 
 
 
  SAMODZIELNE STANOWISKO ds. KADR
Beata Wąsowicz
tel. (22) 55-09-628
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
 
 
 
 
  PEŁNOMOCNIK DYREKTORA ds. AKREDYTACJI
mgr Wojciech Kłys
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
 
 
 
 
 
  PEŁNOMOCNIK DYREKTORA ds. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
 Ekspert ds. przygotowań obronnych
płk. dypl. rez. inż. Wojciech Wągrodzki
tel. (22) 55 09 870
fax.(22) 84 21 103
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
 
 
 
 
 
  PEŁNOMOCNIK DYREKTORA ds. KOMUNIKACJI