Kształcenie podyplomowe

Nadrzędna kategoria: Aktualności2
 
 
 

Uprzejmie informujemy o kontynuacji Kształcenia Podyplomowego w roku akademickim 2019/2020 na dotychczasowych zasadach. Poniżej Ramowy Program Kształcenia.  Jednocześnie informujemy, że z uwagi na uzależnienie otwarcia kształcenia od ilości uczestników osoby zainteresowane prosimy, aby nie zwlekały z formalnym zgłoszeniem. 

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń został przesunięty na 20 września 2019 r.

 
 

 

 • Poradnictwo dietetyczne – postępy w żywieniu człowieka
 • Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia

Rozpoczęcie najbliższej edycji Kształcenia Podyplomowego - październik 2019 r.

 

 
Celem kształcenia podyplomowego jest edukacja uzupełniająca przeznaczona dla słuchaczy z wykształceniem wyższym (dla słuchaczy „po dyplomie”) – doskonaląca wiedzę w zakresie tematycznym zgodnym z kierunkiem kształcenia.
 
 
Dostępne kierunki:
 
 
Szczegółowych informacji można zasięgnąć w siedzibie Instytutu:
mgr Magdalena Siuba - Strzelińska
tel.: (22) 55-09-905
tel.: (22) 55-09-677
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
 

Na kierunku "Poradnictwo dietetyczne – postępy w żywieniu człowieka" program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 • Zastosowanie zasad doboru produktów spożywczych w żywieniu z uwzględnieniem ich wartości odżywczej
 • Znaczenie diety i poszczególnych składników  odżywczych dla rozwoju i zachowania zdrowia
 • Planowanie i ocena jadłospisów dla poszczególnych grup ludności,
 • Prewencja żywieniowa przewlekłych chorób niezakaźnych
 • Poradnictwo dietetyczne w chorobach żywieniowozależnych
 • Problematyka interakcji pomiędzy lekami, żywnością, suplementami diety, ziołami,
 • Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia
 • Organizacja prac związanych z prawidłowym żywieniem indywidualnym, zbiorowym i leczniczym w tym w zakładach opieki zdrowotnej
 • Ćwiczenia w grupach na temat oceny sposobu żywienia metodą wywiadu 24-godzinnego oraz ćwiczenia z programem komputerowym Dieta 5 do obliczania wartości energetycznej i odżywczej 24-godzinnego wywiadu
 • Analizowanie przypadków klinicznych
 • Możliwość indywidualnego uczestnictwa w poradzie dietetycznej
 
 
 
Kierunek "Poradnictwo dietetyczne – postępy w żywieniu człowieka" kierowany  jest do wszystkich zainteresowanych podniesieniem wiedzy z zakresu żywności i żywienia, w tym m.in. do absolwentów szkół wyższych n/w kierunków:
 • żywienie człowieka,
 • technologia żywności, 
 • dietetyka, 
 • medycyna, 
 • pielęgniarstwo,
 • zdrowie publiczne,
 • farmacja, 
 • biologia, 
 • weterynaria,
 • wychowanie fizyczne.
 
 

Na kierunku Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia program obejmuje współczesne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa żywności, m.in.  zagadnienia:
– Prawo żywnościowe Polski i Unii Europejskiej oraz jego interpretacja i zastosowanie w praktyce
– Jakość zdrowotna środków spożywczych, suplementów diety, żywności ekologicznej, w tym:

a) bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego

b) bezpieczeństwo i ocena ryzyka żywności GMO

– Zanieczyszczenia występujące w żywności i ich zagrożenia zdrowotne, w tym:

a)     pestycydy

b)     metale ciężkie

c)      dioksyny

- Jakość handlowa żywności

- System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF)

– Odpowiedzialność producenta za zapewnienie bezpieczeństwa żywności
– Systemy zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, ze szczególnym uwzględnieniem zasad GHP/GMP, systemu HACCP oraz normy ISO 22000
– Nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności
– Rola i zadania organów urzędowej kontroli żywności
– Znakowanie żywności  - źródło informacji żywieniowych i zdrowotnych

–  Reformulacja żywności – jej uzasadnienie, metody i korzyści dietetyczne

 

Zajęcia będą prowadzone przez uznanych krajowych ekspertów, m. in. z:

- Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

- Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

- Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

- Państwowej Inspekcji Sanitarnej

- Inspekcji Weterynaryjnej

- Uniwersytetu Warszawskiego

- Instytutu Żywności i ŻywieniaKierunek " Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia " kierowany jest do:

 • Absolwentów szkół wyższych po kierunkach związanych z żywnością i żywieniem
 • Pracowników organów urzędowej kontroli żywności, głównie Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej
 • Pracowników gastronomii i żywienia zbiorowego 
 • Pracowników przemysłu spożywczego
 • Propagatorów oświaty zdrowotnej.
 
Wykładowcy:
Pracownicy Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie oraz innych instytucji - kadra naukowa, doświadczeni specjaliści i eksperci z poszczególnych dziedzin objętych problematyką kształcenia.

Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła
Jest jedyną w Polsce jednostką naukowo – badawczą, która łączy w swej działalności zagadnienia z obszaru żywieniowej prewencji przewlekłych chorób niezakaźnych, otyłości, chorób układu krążenia, zaburzeń lipidowych oraz jakości zdrowotnej żywności, w tym jej bezpieczeństwa.

Instytut:
- posiada własne sale konferencyjne i wykładowe
- dysponuje własną biblioteką
- współpracuje z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym
- rozwija współpracę międzynarodową,
- realizuje krajowe i międzynarodowe projekty badawcze i aplikacyjne (granty MNiSW, UE , PR-6, PR-7)
- organizuje konferencje, seminaria naukowe oraz szkolenia

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kształcenie podyplomowe składają następujące dokumenty:
1) wypełniony kwestionariusz osobowy (na ustalonym przez Instytut formularzu),
2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub licencjackich,
3) dwa podpisane zdjęcia (wymiary 4,5x6,5 cm),
4) dowód wpłaty wpisowego (300zł).
 
Dokumenty można składać: osobiście (pokój 104) lub pocztą na adres:
 
Instytut Żywności i Żywienia
ul. Powsińska 61/63
02-902 Warszawa
Z dopiskiem: Kształcenie podyplomowe

KOSZT I PŁATNOŚCI:

I. Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia
- 300 zł. - wpisowe (bezzwrotne)
- 2300 zł - I semestr (płatne do 10.10.2019 r.),
- 2300 zł - II semestr (płatne do 08.03.2020 r.)
Łączny koszt – 4900 zł.

II. Poradnictwo dietetyczne – postępy w żywieniu człowieka
- 300 zł. - wpisowe (bezzwrotne)
- 2300 zł - I semestr (płatne do 10.10.2019 r.),
- 2300 zł - II semestr (płatne do 08.03.2020 r.).
Łączny koszt – 4900 zł.

Wpłaty należy dokonywać na konto Instytutu Żywności i Żywienia:
Bank PEKAO S.A VII O/Warszawa
46 1240 1109 1111 0000 0515 6858
z dopiskiem: KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE – (z zaznaczeniem kierunku)