Szwajcarsko -Polski Program Współpracy (SPPW)

.

aaaa aaaaaaaaaa
       
       

www.swisscontribution.admin.ch/poland

www.programszwajcarski.gov.pl

www.zachowajrownowage.pl

 

 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

 

 

 

SPPW - Informacje ogólne

SPPW - Zadania

Konferencja inauguracyjna (12.06.2012)