Termomodernizacja wraz z modernizacją systemu centralnego ogrzewania

dla rozwoju Mazowsza

 

 

„Termomodernizacja budynku Instytutu Żywności i Żywienia wraz z modernizacją systemu centralnego ogrzewania” 

 

Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie zrealizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków Ministerstwa Zdrowia pod nazwą „Termomodernizacja budynku Instytutu Żywności i Żywienia wraz z modernizacją

 

   

 

systemu centralnego ogrzewania”.

 

Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej istniejącej infrastruktury technicznej oraz ocieplenie ścian w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło, zmniejszenie jego przenikania na zewnątrz w kompleksie budynków Instytutu.

W ramach projektu przeprowadzono termomodernizację elewacji, modernizację węzła cieplnego, montaż kolektora słonecznego oraz modernizację centralnego ogrzewania w budynkach Instytutu Żywności i Żywienia.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka., Działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka.

 

Beneficjent: Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie

 

Całkowita wartość projektu: 2 468 845,23 zł

 

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 563 990,09 zł

 

Okres realizacji: 2009-2013.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazovia.eu