Opinie i ekspertyzy

Nadrzędna kategoria: O nas


Działalność Instytutu Żywności i Żywienia w ramach wydawania opinii i ekspertyz naukowych z zakresu warunków zdrowotnych żywności i żywienia obejmuje:

 

 

1

Opinie dotyczące nowych produktów spożywczych (np. z  importu lub takich, dla których brak norm w ustawodawstwie krajowym) pod względem ich jakości zdrowotnej.

2

Opinie dotyczące nowych produktów spożywczych (np. z importu lub takich, dla których brak norm w ustawodawstwie krajowym) pod względem ich jakości zdrowotnej.

 

3

Opinie i ekspertyzy dotyczące oceny procesów technologicznych stosowanych w przemyśle spożywczym.

4

Opinie dotyczące wpływu procesów technologicznych na wartość odżywczą produktów spożywczych i jakość zdrowotną żywności.

 

5

Opinie dotyczące zakładowych dokumentów normalizacyjnych i  konsultacje w procesie ich przygotowywania.

6

Opinie i ekspertyzy dotyczące wzbogacania żywności w  witaminy, składniki mineralne i inne substancje.

7

Opinie i  ekspertyzy dotyczące żywności specjalnego żywieniowego przeznaczenia.

 

8

Opinie i  ekspertyzy dotyczące suplementów diety.

 

9

Opinie i  ekspertyzy dotyczące dietetycznych środków spożywczych.

 

10

Opinie dotyczące znakowania żywności, informacji dla konsumentów, druków, ulotek i innych pism zawierających informacje żywieniowe.

11

Opinie dotyczące merytorycznego przygotowania materiałów promocyjnych i reklamowych o jakości zdrowotnej żywności i żywienia.

 

12

Konsultacje merytoryczne dotyczące żywności specjalnego żywieniowego przeznaczenia z obniżoną lub podwyższoną zawartością wybranego składnika np.:

    • produktów niskokalorycznych,
    • produktów niskocholesterolowych,
    • produktów niskosłodzonych,
    • produktów wzbogacanych,
    • produktów nie zawierających laktozy, cukru, glutenu.

13

Opinie i  ekspertyzy dotyczące spożycia żywności w Polsce (z uwzględnieniem zróżnicowania społeczno-ekonomicznego i terytorialnego) oraz w innych krajach, do wykorzystania w charakterze elementu badań rynku żywnościowego.

 


Usługi wykonuje:

poz. 1-12 - Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia IŻŻ

Kierownik - dr Katarzyna Stoś tel. (022) 55-09-620

 

poz. 13 - Zakład Ekonomiki Wyżywienia IŻŻ

Kierownik - dr n. ekon. Włodzimierz Sekuła tel. (022) 55-09-644