Własność intelektualna i copyright

Nadrzędna kategoria: Baza produktów spożywczych
  1. Baza danych „Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych i potraw” (nazywana w dalszym ciągu Bazą) podlega ochronie prawnej gwarantowanej przez ustawę z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z  późn. zm.), ustawę z 27.07.2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.) oraz przez międzynarodowe postanowienia o ochronie własności intelektualnych.

  2. Użytkownik Bazy może z niej korzystać wyłącznie w sposób zgodny z  jej przeznaczeniem.

  3. Wszelkie wartości zamieszczone w Bazie jak i tekst można kopiować i  przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny (w celach niekomercyjnych). Nie zezwala się na wprowadzanie zmian w  Bazie.

  4. Dane i tekst zawarty w Bazie nie może być kopiowany lub powielany w  inny sposób, albo przesyłany w jakiejkolwiek formie, bez jasnego powołania się na oryginalne źródło.

 

Sugerowane powołanie:

Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K.:

Baza danych „Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych i potraw”. Wydanie III rozszerzone i uaktualnione. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2005.

 

  1. Wykorzystanie danych i tekstu do celów komercyjnych lub innych niż na  użytek prywatny wymaga każdorazowo zgody Instytutu Żywności i  Żywienia.

 

 

© Copyright by Kunachowicz Hanna, Nadolna Irena, Przygoda Beata, Iwanow Krystyna,

Warszawa, 2005

© Copyright by Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa, 2005