O wydawnictwie

Nadrzędna kategoria: O nas
 
 
 
Wydawnictwo Instytutu Żywności i Żywienia istnieje od 1973 r.
Zajmuje się profesjonalnym wydawaniem publikacji naukowych,
edukacyjnych, materiałów konferencyjnych oraz okazjonalnych.
Autorami prac sa zarówno pracownicy naukowi naszej placówki,
jak i innych ośrodków w kraju i za granica.
Publikacje swoja tematyka obejmuja zagadnienia interdyscyplinarne.

Wydawane jest także czasopismo naukowe "Żywienie Człowieka i Metabolizm".

Działalność edytorska jest możliwa dzięki doświadczonym pracownikom redakcji 
i sprawdzonym współpracownikom.

W 2011 r. Wydawnictwo otrzymało na Targach Ksiażki Akademickiej
wyróżnienie za "Praktyczny podręcznik dietetyki" (red. nauk.: prof. dr
hab. med. Mirosław Jarosz). Jury doceniło wartość merytoryczna
i edytorska tej publikacji.

O poziomie merytorycznym i edytorskim publikacji wydawanych przez Wydawnictwo IŻŻ świadczyć może stała współpraca z Ministerstwem Zdrowia, Wydawnictwem Lekarskim PZWL (własna seria wydawnicza) oraz upowszechnianie prac na arenie międzynarodowej w gronie ekspertów ds. żywności, żywienia oraz medycyny.

W zakładce "Informacje" znaleźć można informacje, jak można nabywać publikacje.