Serie wydawnicze

Nadrzędna kategoria: O nas
 
 
 

 

Instytut Żywności i Żywienia opracował najnowsze standardy żywienia i zalecenia w prewencji i leczeniu przewlekłych chorób niezakaźnych opublikowane w monografii

Dietetyka. Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu,
pod redakcją naukową prof. dra hab. n. med. Mirosława Jarosza
.

 

Książka ta jest efektem prowadzonych przez IŻŻ badań naukowych i praktycznego zastosowania wyników tych badań mających duże znaczenie społeczne, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia. Wybitni specjaliści z obszaru nauk medycznych omawiają szereg ważnych aspektów zdrowia publicznego, szczególnie dotyczących poradnictwa dietetycznego, sposobu i stanu odżywienia populacji oraz prewencji i leczenia żywieniowego przewlekłych chorób niezakaźnych.

Ze względu na swój charakter monografia jest cennym źródłem informacji i wiedzy nie tylko dla dietetyków i wszystkich osób zawodowo zajmujących się żywieniem czy leczeniem żywieniowym, lecz także dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistów oraz dla samych pacjentów i każdego, kto chce poznać możliwości żywieniowej prewencji przewlekłych chorób niezakaźnych. Publikacja może być wykorzystywana w kompleksowym leczeniu chorób dietozależnych, gdyż szczegółowo omawia zasady żywienia osób w różnych stanach chorobowych, a jednocześnie uczy współpracy pomiędzy lekarzem i dietetykiem, co jest gwarancją skuteczności stosowanego leczenia dietetycznego.